САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КАНДИЛАРОВ ООД гр. София

Published by burn on

Лаборатория Кандиларов е частна медико-диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Лабораторията е създадена през 1999 година като семейна фирма само с един лабораторен център и осем служители.

 

За десет години Лаборатория Кандиларов се превърна в една от най-големите и водещи частни медико-диагностични лаборатории в България.

От 1 юли 2010 година Лаборатория Кандиларов е партньор на Лаборатория LIMBACH, най-голямата медико-диагностична лаборатория в Германия и една от водещите лаборатории в Европа.

В края на 2011 година са налице две централни лаборатории в град София и град Варна и 13 лабораторни центрове (филиали) в град София.

Лаборатория Кандиларов има сключени договори за осъществяване на лабораторни и микробиологични изследвания с повече от 50 частни медицински центрове, клиники и болници в страната.

Лаборатория Кандиларов е предпочитан партньор на голяма част от водещите фармацевтични компании и фирми за клинични проучвания. Осъществяваме лабораторните изследвания на редица от провежданите в България, клинични проучвания в областта на онкологията, хематологията, ендокринологията, пулмологията, кардиологията, нефрологията и други. Поддържаме висок стандарт при провеждане на клиничните проучвания при спазване на изискванията на българските и международни норми.

Лаборатория Кандиларов има сключени договори с НЗОК и редица частни здравно-осигурителни фондове – ЗОД ДЗИ, БЗОК Закрила, ДОМ – Здраве.

Извършваме повече от 2000 вида качествени и количествени лабораторни изследвания в различни области:

 • хематология и имунохематология
 • коагулация
 • биохимия
 • имунология
 • хормонални изследвания
 • туморни маркери
 • вирусология
 • микробиология
 • паразитология
 • уринен анализ
 • мониторинг на медикаменти
 • ДНК – тестове
 • високо специализирани изследвания

Лаборатория Кандиларов първа въведе практиката за получаване на резултатите в деня на изследването – “one day results”.

За улеснение на нашите пациенти са предложени различни възможности за проверка и получаване на резултатите:

 • на място в лабораторията
 • по факс
 • по e-mail
 • по пощата
 • оn-line проверка

Нашите цели

Да бъдем лабораторията с най-високо качество в България!

Да достигнем първа позиция сред водещите лаборатории в България!

Да бъдем референтна лаборатория за България!

Да допринесем за развитието на науката в България!

Нашите приоритети

Приоритетите ни могат да бъдат представени кратко и ясно – поддържане на екип от професионалисти, висококачествено оборудване, коректни и точни резултати.

В Лаборатория Кандиларов работят над 50 високо квалифицирани професионалисти – лекари с различни специалности, биолози, химици, инжинери, лаборанти и други.

Всяка година Лаборатория Кандиларов влага средства за поддържане на наличното и закупуване на ново модерно високо качествено оборудване.

Коректните и точни резултати се гарантират от въведените вътрешен и външен контрол на качеството.

Качество

Лаборатория Кандиларов е първата акредитирана по ISO, лаборатория в България. Първата акредитация по ISO е от 2003 г., а подновяването й се осъществи през 2008 г.
(9001:2008).

Всички тестове се проверяват от нашия персонал, съобразно стандартизирани оперативни процедури /SOPs/, като точността на резултатите се гарантира от въведените вътрешни стандарти.

Всяка година контрол на качеството се осигурява от URS/UKAS.

КОНТАКТИ

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КАНДИЛАРОВ ООД гр. София
Адрес: гр. София, ул. Бузлуджа 64
Тел.: 0885252467
Е-mail:
Web site: http://kandilarov.com/