ITS | Здравен портал

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория СИМЕД ЕООД гр. Свищов

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория СИМЕД ЕООД се намира в гр. Свищов.

 

 

 

 

Изследвания:

  • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • fT4
  • TSH
  • Микроалбуминурия
  • Пакет клинична лаборатория
  • клинико химични изледвания
  • хематологични изследвания
  • хормонални изследвания
  • туморни маркери и договор с касата

КОНТАКТИ

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория СИМЕД ЕООД гр. Свищов
Адрес: гр. Свищов, ул. Д-р Петър Ангелов 1
Тел.: 0888 435 226
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!