ITS | Здравен портал

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ЕСКУЛАП гр. София

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕСКУЛАП е създадена през 2003г. със съдебно решение №3/30.12.2003 г. на Софийски градски съд Ф.Д. №13046/2003. По Закона за лечебните заведения на основание чл.40, ал.3 е регистрирана в Регионалния център по здравеопазване под № 00047, партида 1, том III, стр.64 и се представлява от д-р Ива Николаева Кралева . Кода на практиката е 2218141501.
Лабораторната дейност на СМДЛ ЕСКУЛАП започва от 07.04.2004г. със сключването на договор с НЗОК.

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕСКУЛАП притежава сертификат за коректна фирма:

Клиничната лаборатория е оборудвана с хематологичен анализатор MINDRAY BC-2800, биохимичени анализатори: MINDRAY BS-200 и ALFA WASSERMANN PLD – 951, коагулометър CLOT-1, центрофуги, микроскоп,. Системата за взимане на кръв е затворена с вакумтейнери, реакционните епруветки са за еднократна употреба, разполага с набор от автоматични пипети.

Изброеното оборудване дава възможност за извършване на широка гама от изследвания, като хематологични, биохимични, серологични, микробиологични изследвания и изследване на урини. В лабораторията се правят микробиологичните и паразитологични изследвания, необходими за оформянето на здравните книжки съгласно изискванията на наредба №15/27,06,2006 год.

Специалистите работещи в лабораторията са:

Д-р Марианка Генова – завеждащ клиничната лаборатория.
Д-р Недялко Русев –  завеждащ микробиологията. Притежава придобита специалност по микробиология и вирусология.
Д-р Любов Гагова е паразитолог с придобита специалност. Завършила е в Германия. В момента е завеждащ сектор в ОРИОКЗ.
Евгения Карова – биолог, здравен мениджър и собственик
Боряна Радославова – регистратор
Анна Коцева – лаборант

УСЛУГИ:

Хематологични
Биохимични изследвания
Кръвосъсирване и фибринолиза
Изследване на урина
Серологични и имунологични изследванияХормонални изследвания
Туморни маркери
Кръвна група и Rh фактор
Микробиологични изследвания
Цитологични изследванияПаразитологични изследвания
Наркотестове
Домашно посещение
Здравни книжки

АДРЕСИ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ АВИЦЕНА”
гр. София, ж.к. Стрелбище ул.” Орехава гора” №17Б
Всеки ден от 8,00-11,00ч.

Д-р Розалина Николова
гр. София, ул. „Милин камък” №39
Всеки ден от 8,00-11,00ч.

Д-р Рени Патаринска
гр. София, кв. Владая ул. „Китен” №24
Всяка сряда от 8,00-10,00ч.

Д-р Зафирова
гр. София, кв. Княжево ул.” Миле Попйорданов” №4-6
Четна дата от 8,30-11,30ч.

Д-р Снежана Йорданова
гр. София, кв. Княжево ул.”Дивна” бл. 48, вх.Г
Понеделник и четвъртък от 9,00-10,00 ч.

Д-р Николета Михова
с. Мърчаево, в сградата на кметството
през вторник от 8,00-10,00ч. Тел.за контакти +359898679149

Д-р Параскева Тодорова
с. Драгичево ул. „Възраждане” в сградата на кметството
през вторник от 8,00-11,00ч. Тел.за контакти +359898679149

 

Работно време

гр. София жк. Овча купел-2 ул. Иван Хаджийски №9 работно време от понеделник до петък от 8,00-15,00ч

гр. София жк. Овча купел-2 бул. Президент Линкълн №128 – болница Сердика работно време от понеделник до
петък от 7,30-18,00ч. и събота от 8,00-12,00 часа.

 

КОНТАКТИ

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ЕСКУЛАП гр. София
Адрес: гр. София жк. Овча купел 2 ул. Иван Хаджийски 9
Адрес: гр. София Овча купел-2 бул. Президент Линкълн 128
Тел.: 02/ 483 36 61; 0896 767 687
Е-mail:
Web site: http://escolap.com

error: Alert: Content is protected !!