ITS | Здравен портал

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Здраве – гр. Русе

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория “Здраве” е многопрофилна лаборатория с четири самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, вирусология, обща и клинична патология.

Интегриран процес

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредством високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Уникална идентификация

Всеки биологичен материал се етикетира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаваемостта на материала и верността на получените данни.

Методики и апаратура

Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталира и поддържа от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

Кадри

В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професионализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

Лабораторен контрол

Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми. СМДЛ Здраве участва в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме.

АДРЕС И РАБОТНО ВРЕМЕ

Лаборатория и централна Приемна/ Регистратура

Адрес: Ул. Николаевска 66, Стоматологична поликлиника, ет.1 каб.122 – регистратура ет.6 – лаборатория

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 7.30ч. – до 18.00 ч.
Събота: oт 8.00ч. – до 13.00 ч

Телефони: 082/ 834 256; 082/ 826 836;

GSM за спешни случаи: 0879811448, 0887804399

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приемна/ Регистратура № 2

Адрес: Ул. Независимост № 2, до ДКЦ I

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони: 0885-681-793

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приемна/ Регистратура № 3

Адрес: Кв. Дружба 3, срещу бл. 10

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони: 0885352278

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приемна/ Регистратура № 4

Адрес: ул.Рига No35 (в сградата на ДКЦ 2),2 етаж, каб.55

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 15.30 ч.

Телефони: 0885 071830

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приемна/ Регистратура № 5

Адрес: ул.Муткурова No42 (срещу СБА)

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони: 0885 681795

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приемна/ Регистратура № 6

Адрес: Гр. Сливо поле, област Русе, Ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.

Телефони: 0885681792

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приемна/ Регистратура № 7

Адрес: Ул. Липник 123, срещу Mall Rousse

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони: 0879-537-152

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Приемна/ Регистратура № 8

Адрес: Гр. Тутракан, област Силистра, Ул. Трансмариска № 81, в сградата на бившата поликлиника

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч.

Телефони: 0885-681-794

Ръководство:

Медицински управител : д-р Дарина Михайлова
Търговски директор: инж. Иво Доков
Управител: д-р Розина Мирчева

КОНТАКТИ

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Здраве – гр. Русе
Адрес: гр. Русе, Ул. Николаевска 66
Тел.: 082/ 834 256; 082/ 826 836;
Е-mail:
Web site: http://ruse.cibalab.com/

error: Alert: Content is protected !!