ITS | Здравен портал

Росица Димова – Психолог гр. Бургас

Росица Димова е специалист психолог. Специализирала е по-конкретно кризисна интервенция и кариерно консултиране.
Практикува от 8 години.

Областти на професионална компетентност:
Психология на медиите
Малцинства, миграция и бежанци
Военна психология и психология на мира
Психологично консултиране
Междукултурна психология
Психология в образованието
Емоции и мотивация
Сексуално поведение и сексуално насилие
Насилие и травма

Росица Димова работи в ЦКО – град Бургас.

КОНТАКТИ

Росица Димова – Психолог гр. Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул. Райна Княгиня 11, партер
Тел.: 0878 140 379;
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!