Регионален хоспис- Габрово/ Хоспис Дряново

„Регионален хоспис” ЕООД осъществява своята дейност като вид лечебно заведение и търговско дружество. Хосписът стартира своята дейност през 2007 г. икато реализиран проект, с финансовата подкрепа на програма ФАР. От 2009 г. хосписът осъществява самостоятелно своята дейност, която е свързана с полагане на палиативни грижи за терминално болни пациети от медицински и други специалисти.

Хосписът предлага професионална грижа и обслужване на хора с прогресивни, хронични и с терминален характер заболявания 24 часа, седем дни в седмицата. Наблюдението и обслужването се осъществява от екип от медицински сестри, санитари, лекар и психолог. При необходимост, пациентите се консултират с други лекари-специалисти /невролог, хирург, психиатър и др./.
Заплащането на хоспис – услугата се осъществява при поспъпването на пациента от неговите близки и е в размер на 30 лева на ден.

За жителите на Област Габрово, таксата за гражданите е преференциална – 15 лв.на ден, т.е. 50% от общата сума се поема от съответната община/, като част от социалната стратегия на общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево. За целта жителите на съответната община трябва да отговарят на определени условия и индикатори, приети с Решение на Общински съвет.

 

КОНТАКТИ

Регионален хоспис- Габрово/ Хоспис Дряново
Адрес: гр. Дряново, ул. Шипка 164 - ОМБАЛ
Тел.: 0676/ 716 66; 0888662260
Е-mail:
Web site: http://www.hospice-gabrovo.com