Рамус – Самостоятелна Медико Диагностична Лаборатория

Published by burn on

СМДЛ “Рамус” е лаборатория с дългогодишен опит в сферата на медицината, с филиали в цялата страна. Тя е съвременно оборудвана с модерна апаратура и консумативи с най-високо качество. Нашата цел е всеки пациент да получи качествена медицинска помощ в удобно за него място и време. Затова лабораторията разполага с около 200 изнесени манипулационни за вземане на проби и първична регистрация на пациенти както в София и по-големите градове като Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, така и в цялата страна. Всеки спесимен се кодира с индивидуален шифър и се транспортира съгласно изискванията за добра лабораторна практика. Назначените в СМДЛ „Рамус” ООД тестове се изработват в деня на вземане на пробите. Осигурява се и индивидуален достъп до резултати на всеки пациент (чрез имейл или като се предостави парола и ID като sms за достъп на посочен от пациента телефон). Готовите резултати са достъпни в деня на вземане на материала за изследване.

Медико-диагностична лаборатория „Рамус” ООД участва във всички системи за външен лабораторен контрол и винаги има отличен резултат за всички контролирани параметри. При нас работят повече от педесет специалиста с висше медицинско образование и признати специалности по клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунохематология, клинична патология и медицинска паразитология. В централните лаборатории и във филиалите пациентите се приемат от отлично подготвени и опитни лаборанти, които дават безплатна консултация на пациента за избор на подходящи назначения и интерпретация на готовите резултати със съответна специалност.
СМДЛ „Рамус” ООД има богат опит и успешна работа по различни международни проекти и клинични проучвания, което доказва възможността на лабораторията да работи по специализирани проекти на изключително високо ниво,предоставяйки качествени резултати, съпоставими с тези на водещи лаборатории във Франция, Германия и САЩ. Във връзка с тази дейност редовно се провеждат одити от различни специализирани международни компании. В България успешно печели и реализира проекти по европейски програми, с цел подобряване вътрешната среда на работа и обслужването на пациенти.
Лабораторията работи с някои частни здравно осигурителни фондове и със НЗОК, извършва посещения по домовете и има специални пакетни цени за цялостни изследвания (при записване на детска градина и ясла, за спортисти, при бременност, за активно спортуващи, за остеопороза, болести на щитовидната жлеза и други).

КОНТАКТИ

Рамус – Самостоятелна Медико Диагностична Лаборатория
Адрес: София, ул."Ангиста" 2-4, /зад пазар "Сточна гара" /
Тел.: 0886372639, 029431196
Е-mail:
Web site: http://ramuslab.com