Психотестове и професионална компетентност – гр. София

“Психотест” е лицензиран психологически център и провежда психологически изследвания за водачи от всички категории и професионални групи: С1, С, D1, D, Ттм, Ттб, превоз на пътници и товари, таксиметров превоз, постъпване на работа, както и за водачи с временно отнето свидетелство за управление на МПС.

Изследването за определяне на психологическата годност (психотест) за водачи на МПС е регламентирано от Закона за движение по пътищата, Наредба № 36 от 15 май 2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на провоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (агл.доп.-ДВ, бр.89 от 2010г.)

Психологическите изследвания се извършват в лабораторията по предварително изготвен график и след записване на тел. 0877 790877 или 0885 538364.

УСЛУГИ:
Провеждане на психологически изследвания за водач с временно отнето свидетелство за управление.
Провеждане на психологически изследвания за придобиване на водач, извършващ обществен превоз на шофьори.
Провеждане на психологически изследвания за придобиване на правоспособност за водач на лек автомобил за таксиметров превоз.
Издаване на удостоверения за психологическа годност.

Професионална компетентност

Удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници и/или удостоверение за професионална компетентност за превоз на товари получават всички курсисти, които са преминали успешно курса на обучение.
При необходимост, на курсистите се издава документ пред работодателя, че са посещавали курс за професионална компетентност за съответния период от време.
За повече подробности относно професионална компетентност и нуждата от придобиване на съответното удостоверение вижте Наредба №41 от 4 август 2008 г. на Министерството на транспорта.

КОНТАКТИ

Психотестове и професионална компетентност – гр. София
Адрес: гр. София , жк.Гео Милев, бул. шипченски проход 63, ет 1, по стълбите над главния вход
Тел.: 0877 790 877; 0885 538 364
Е-mail:
Web site: http://psihotest.eu/