Психологичен център “Път към себе си” – гр.Бургас

Published by burn on

Психологичен център “Път към себе се” осигурява на своите пациенти психологична помощ и консултации за възрастни,деца и семейни двойки. Хипнотерапия.Помощ за всеки търсещ път към себе си. Арт терапия.

Специализиран център за психологична и психотерапевтична помощ:

– Депресии, тревожност, страхови и панически състояния, хипохондрия, натрапливости, клептомания, зависимости, сексуални проблеми
– Хранителни разстройства – анорексия невроза, булимия, хиперфагия, орторексия
– Безсъние, нарушения на паметта и концентрацията, хронична умора, стрес
– Семейни и брачни консултации, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи, ревност, изневяра, физическо и психическо насилие, справяне с промени и загуба, отношения родители – деца
– Детско-юношески консултации и терапия – хиперактивност, заекване, проблеми в училище, агресия и автоагресия, ниска самооценка, проблеми с възпитанието, трудности в адаптацията
– Професионално консултиране, трудности при реализация, burnout синдром, бизнес психология
– Техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка,автогенен тренинг.

Работа с деца с аутизъм. Консултации по скайп.

 

КОНТАКТИ

Психологичен център “Път към себе си” – гр.Бургас
Адрес: с. Равда ул. Македония 13
Тел.: 0889 787 502
Web site: https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9F%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B8-444685792390031/timeline