проф. Явор Корновски дмн – Акушер-гинеколог, Онколог гр. Варна

Published by burn on

Проф. д-р Явор Корновски, дм. д.м.н. оглавява клиниката по гинекология в МБАЛ “Св. Анна”. В Клиниката по гинекология се извършват диагностични и лечебни хистероскопии. Диагностика и лечение на всички видове патологии на бременността до 20г.с. Консервативно и оперативно лечение на заболявания на женски полови органи.

Роден е през 1971 г. в гр. Дулово обл. Силистра. Завършил е Медицински университет – Варна през 1996 г. Назначен в МБАЛ”Св. Анна – Варна” като ординатор в Гинекологична клиника. През 2002 г. е придобил специалност по акушерство и гинекология. От 2007 г. е началник Гинекологична клиника в МБАЛ”Св. Анна – Варна”. През 2004 г. признаване на втора специалност по онкология. Защитава дисертация доктор по медицина през 2006 г. и от 2009 г. е доцент в Катедрата по акушерство и гинекология към Медицински университет – Варна. От 2001 г. до 2008 г. е провеждал индивидуална специализация в Онкологична клиника гр. Плевен под ръководството на проф. Горчев, дмн. Началник е на клиниката по гинекология в МБАЛ “СВ. Анна” – Варна.

През декември 2013 г. доц. д-р Явор Корновски, д.м.н. бе избран от Академичния съвет на Медицински университет – Варна, да заемеакадемичната длъжност„Професор”в научна специалност „Акушерство и гинекология”, след като успешно защити своя хабилитационен труд на тема „Цервикален карцином – лечебни подходи и прогностични фактори”.

Проф. Корновски работи основно в областта на лечението на онкогинекологичните заболявания. В сферата на неговата научна и практическа дейност са онкогинекологичната хирургия, ракът на женските полови органи, цервикалния скрининг, ендометриозата, лечението на дисфункционални маточни кръвотечения, акушерство и ин-витро оплождането.

Голяма част от публикациите на проф. Корновски, отразяващи собствени клинични наблюдения и проучвания, са посветени на лечебните резултати при рака на маточната шийка в различни стадии. Търсенето и проучването на методи за предоперативно установяване на метастазите в лимфните възли, е обект на проучване на няколко негови научни труда. Оригинален научно-практически принос на проф. Корновски е изследването на голям контингент пациенти, при което се установява прогностичното значение на различните характеристики на лимфните метастази.

Има над 40 научни авторски статии включително и в чужди издания отразяващи онкологичните заболявания.

Чле е на БЛС, БАОГ, БАМИХ, БАОГ, ESGO.

От месец ноември 2015 г. проф. д-р Я. Корновски, дмн стартира частна практика като акушер-гинеколог и онколог.

Проф. д-р Корновски ще приема пациенти на адрес:
гр. Варна, бул. Акад. Андрей Сахаров 27
Телефони за записване: 052/ 308807; 0882040451

Приемно време:
от понеделник до петък: от 14 до 18ч.

КОНТАКТИ

проф. Явор Корновски дмн – Акушер-гинеколог, Онколог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 100 - МБАЛ "Св. Анна"
Тел.: 052/ 821 209 ; 052/ 33-20-00