Проф. Полина Ангелова Балканска, дм – Психолог – гр. София

Published by burn on

Проф. Полина Ангелова Балканска, дм е сертифициран клиничен психолог с многогдишен практически опит в областта на медицинската психология.
Редовен член е на Дружество на психолозите в България с личен професионален идентификационен код в Публичния регистър на психолозите в България BG-RP-0038.

Специалности:

  • клинична психология
  • медицинска педагогика

Към момента Полина Балканска работи като психолог и  преподавател в Медицински университет – София, Факултет “Oбществено здраве”.

Основни области на професионална компетентност:

• психологично консултиране
• медицинска психология
• психология и психопатология на стареенето:
 психологични проблеми, свързани с остаряването;
 деменции и депресии при възрастни хора;
 психосоциална подкрепа на болния и неговото семейство.

КОНТАКТИ

Проф. Полина Ангелова Балканска, дм – Психолог – гр. София
Адрес: гр. София ул. Бяло море 8
Тел.: 0898896050;
Е-mail: