ITS | Здравен портал

Проф. Пенка Переновска – Пулмолог гр. София

Проф. д-р Пенка Илиева Илиева Переновска е педиатър-пулмолог от град София. Началник е на Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Александровска”, гр. София.

Проф. д-р Пенка Переновска извършва медицински прегледи на деца със заболявания на дихателната система.

В кабинета за изследване на дихателната функция в УМБАЛ Александровска се извършва измерване на дихателната функция на деца от 4 до 18 г.

Приема пациенти и в Медицински център FiHealth с Студентски град в София.

Биографични данни:
Проф. д-р Пенка Переновска Завършва медицина в Медицински факултет – гр. София. Веднага след дипломирането си започва работа в І-ва Детска клиника – гр. София като стажант-асистент, а по-късно – асистент, старши и главен асистент.
Специализира по проблемите на съвременните бронхологични и цитологични методики в Научно-изследователския институт по педиатрия и детска хирургия – гр. Москва.
От 1998 година е главен административен асистент на Детска клиника МБАЛ “Александровска”, а от февруари 2004 година – доцент към същата клиника.
Носител на наградата на името на проф. Чилов за 2006 год. на Медицинския факултет в гр. София за постижения в научната и преподавателска дейност.
От 2004 до 2012 е доцент в Катедра по Педиатрия, МУ-София 2006-2007г. Временно изпълняващ длъжността: Началник Детска клиника, УМБАЛ “Александровска”, София
От 2008 г. до момента Началник Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Александровска”, София.
През 2013 г. става професор, дмн към Катедра по Педиатрия, МУ-София.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Български лекарски съюз
Българска асоциация по педиатрия – зам.председател от 2012 год.
Българско дружество по алергология
Българска асоциация по детска пневмология- зам.председател от 2011 година
Българско дружество по белодробни болести
Съосновател на Българското дружество по ваксинопрофилактика
Европейска академия по алергология
ERS (European respiratory society)
ESID (European society for infectious diseases)
CEVAG – Група за ваксинопрофилактика за страните от Централна и Източна Европа

 

Награди
Носител на І- ва награда в постерната сесия на Европейския конгрес по астма- 2006, Испания
Носител на наградата за наука на МФ, София, на името на проф. Чилов, 2006г.
Носител на почетен знак „Български лекар”, 2007г.
Носител на наградата на МФ на името на проф. Киркович за цялостна дейност, 2011г.

КОНТАКТИ

Проф. Пенка Переновска – Пулмолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св.Георги Софийски 1
Адрес: гр. София, кв. Студентски град, ул. Проф. Александър Фол 2, вх.В, ет.1
Тел.: 02/ 4419230; 02/ 445 6666
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!