Проф.д-р Тома Пожарлиев – Специалист хирург – гр. София

Published by burn on

Проф. д-р Тома Пожарлиев е специалист хирург. Дава консултации в офиса си на ул. Солунска №42, вторник и четвъртък.
Извършва лапароскопски операции с 3D в МБАЛ Доверие.
През 1977 г. става кандидат на медицинските науки с дисертация в областта на жлъчно-чернодробната хирургия, от 1993 г. е д.м.н. с дисертация в областта на лапароскопската хирургия. През 1989 г. е избран за доцент, а 1998 г. – за професор.
Притежава специалностите “Хирургия”, “Онкология” и “Спешна медицина”.

Специализирал е в Москва, Виена, Базел, Инсбрук и Мадрид. Извършва първата у нас и на Балканския полуостров лапароскопска холецистектомия на 11.03.1993 г.

Участва в редакционния съвет на списание “Висцерална хирургия”.
Има над 180 научни публикации в областта на спешната, коремната, онкологичната и лапароскопската хирургия.

Членство:
♦ Член на пленума на Българското хирургическо дружество
♦ Председател на секцията по мини-инвазивна хирургия
♦ Член на европейското дружество на хирурзите
♦ Член на Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози
♦ Член на дружеството по лапароскопските на Сърбия и Македония
♦ Член на специализирания съвет по хирургия
Научни интереси:
♦ Висцерална хирургия
♦ Спешна хирургия
♦ Лапароскопска хирургия
♦ Внедряване за първи път в страната лапароскопска хирургия

КОНТАКТИ

Адрес: София, ул. Солунска No.42
Телефон: 02 9800151, 0888 577 607
E-mail: pojarliev@me.com

 

 


Проф.д-р Тома Пожарлиев - Специалист хирург София