Проф. Д-р Стефка Кузманова – ревматолог гр. Пловдив

Published by burn on

Проф.д-р Стефка Ив. Kузманова, д.м.н. – Специалист ревматолог
Проф.д-р Ст.Кузманова, доктор на медицинските науки, е началник на Клиниката по ревматология в Университетската болница “Св.Георги” в Пловдив. Тя е специалист по ревматология, вътрешни болести и кардиология.
Проф. д-р Ст. Кузманова дава консултации в ДКЦ I – ул.”Ф.Македонски”37, вторник и сряда, от 16.30 ч.

КОНТАКТИ

Проф. Д-р Стефка Кузманова – ревматолог гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15 А
Тел.: 032602532, 0887318225
Е-mail: