Проф. д-р Светлозар Хараланов – Психиатър – гр.София

Published by burn on

Проф. Светлозар Хараланов е зам.-директор по учебната работа в Университетска СБАЛ по неврология и психиатрия “Св. Наум”.

Началник е на Първа психиатрична клиника.

Завеждащ лаборатория по клинична неврофизиология и психофизиология.

Образованието си получава през 1980 г. – Медицинска академия – София.

През 1984 г. придобива специалност психиатрия.

Следдипломни специализации:

 • Вашингтон (САЩ) – 1992 г.
 • Вюрцбург (Германия) -1993, 1997 г.
 • Бад Кисинген (Германия) – 1998, 2000, 2002, 2004 г.

Проф. д-р Хараланов е специалист-психиатър, с клиничен опит в следните области:

 • шизофрения и други психози
 • афективни и тревожни разстройства
 • психофармакология
 • биологична психиатрия
 • невросензология
 • нарушения на движенията и походката
 • еквилибриометрия
 • събитийно-свързани мозъчни потенциали
 • кранио-корпо-графия
 • говорна аудиометрия
 • проективни методи
 • неврофизиология
 • невропсихология
 • клинична психология и клинична психофизиология

Проф. д-р Хараланов е Национален консултант по психиатрия и зам. председател на консултативния съвет по психично здраве към Министерство на здравеопазването, консултант и експерт по психиатрия на НЗОК, главен редактор на психиатричната секция на специализираното сп. “Българска неврологична и психиатрична практика” и на българо-австрийското сп. “Неврология и психиатрия”, член на редколегията на сп. “International Tinnitus Journal” (издавано в Ню Йорк, САЩ), председател на държавна изпитна комисия по психиатрия.

От м. март 2016 г. е Професор по психиатрия.

Членства:

 • Българска медицинска асоциация
 • Българско научно дружество по биологична психиатрия
 • Световна федерация на научните дружества по биологична психиатрия
 • Международно научно дружество по невроотология и еквилибриометрия
 • Научно дружество по проблемите на стреса и адаптацията “Ханс Селие” (председател)

Публикации основно в областта на:

 • ендогенни и екзогенни психози,
 • афективни и тревожни разстройства
 • зависимости
 • неврофизиология
 • психофизиология
 • клинична психология

Проф. д-р Хараланов има повече от 250 научни статии и презентации, участие в 3 монографии, 5 учебника по неврология и 1 учебник по психиатрия, 7 изобретения и 1 действащ международен патент.

Награди:

 • Награда за медицина в националния конкурс за изобретения “Изследване-внедряване-световно равнище” (1986),
 • Златен медал “Млад изобретател” (1987)
 • Златна значка “Почетен изобретател” (1988)

Владее английски, френски и руски език.

Горд е с т.нр. неврологичен подход към психиатричните заболявания.

Отбелязва като чисто българско изобретение метода за отчитане на движенията, на психомоториката като външни прояви на психопатологията с краниокорпограф – специален апарат, който дава информация за най-фините нарушения на мозъчните функции, които предшестват появата на психопатологичните симптоми.

Според него тези изследвания помагат да се установи дали определени оплаквания са просто декомпенсация на стреса, или са ранни прояви на тежни диагнози като биполярно афективно разстройство, шизофрения, обсесивно-конвулсивно разстройстов и др.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Светлозар Хараланов – Психиатър – гр.София
Адрес: гр.София, ул. “Любен Русев” № 1
Тел.: 02/ 9702 121; 02/9702 251;