Проф. д-р Росен Евгениев Маджов – Хирург гр. Варна

Published by burn on

Проф. Д-р Росен Маджов е хирург, Ръководител „Втора Клиника по Хирургия при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и Ръководител Катедра по Хирургически Болести  при МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

 

 

 

 

 • Образование – висше, магистър медицина, магистър здравен мениджмънт
 • Специалности – Хирургия  и  Онкология
 • Научно звание – Професор
 • Научна степен – “доктор на медицинските науки”
 • Заемани длъжности – Началник клиника; Ръководител Катедра хирургически болести на М У – Варна
 • Чужди езици – Английски, Руски
 • Специализации – в Израел, Германия, Италия, Гърция
 • Републикански консултант по хирургия за Североизточна България;
 • Членство в научни организации – Зам. председател на Българското хирурги-ческо дружество; Почетен член на Academia Romana di Chirurgia (Италия); Почетен член на Румънската асоциация по хирургия; член на Интер-националната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (IASGO)
 • Член на редколегиите на – “Hepato-Gastroenterology”; “Хирургия”; “Висцерална хирургия”; “Scripta Scientifica Medica”; “Инфо-Академика”; “Известия”
 • Носител на награда “Варна” в областта на висшето образование за 2010 г.
 • Публикации – над 230 в наши и чуждестранни списания
 • Основни области на квалификация – стомашно-чревна хирургия; хирургия на черния дроб и жлъчните пътища; хирургия на панкреаса; хернии; лапароскопска хирургия; хирургия на дебелото и правото черво; хирургия на далака

КОНТАКТИ

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов – Хирург гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. “Хр.Смирненски” 1
Тел.: 052/ 978 688
Web site: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=113