Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. – Образна диагностика – гр. Плевен

Published by burn on

Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м е специалист по образна диагностика.

Роден е през 1955 г. в гр. Славяново, обл. Плевен.

Професионален опит:

 • От май 2017 до сега Зам. Декан факултет “Здравни грижи”,Медицински Университет, Плевен (България)
 • 2014 до сега Началник клиника “Образна диагностика” УМБАЛ “Д-р Г. Странски” ЕАД, Плевен (България)
 • 1996-До сега Ръководител катедра “Рентгенология” Медицински Университет, Плевен (България)
 • 1996-До сега Преподавател в колеж / университет Медицински Университет, Плевен (България)
  -преподава във факултет “Медицина”
  -преподава във факултет “Здравни грижи” (мед. сестри и акушерки)
  -преподава във факултет “Обществено здраве” (ерготерапия)
  -преподава в “Медицински колеж – Плевен” (рентгенови лаборанти)
 • 1983-1996 Асистент по рентгенология Висш Медицински Институт, Плевен (България)
 • 1981-1983 Лекар Многопрофилна болница за активно лечение, Левски (България)

Образование и обучение:

 • юли, 2014 до сега Професор, Медицински Университет, Плевен (България);
 • от януари 1996 до юли 2014 Доцент Медицински Университет, Плевен (България);
 • април 2000, магистър по специалност „Здравен мениджмънт“, Диплома № 20001159, Стопанска академия „Д. Ценов” – Свищов;
 • 1993 – Кандидат на медицинските науки (понастоящем доктор),Медицински Университет, Плевен (България),Дисертационен труд: „Рентгенови проучвания върху осификацията на дисталната част на ръката при деца и юноши с отклонения в линейния и тегловен растеж”;
 • юни 1986 – „Специалист по рентгенология“ Медицински Университет, София (България)
 • 1975–1981 Висше медицинско образование „Медицински Университет, Плевен (България)

Специализации в чужбина:

 • 1993 год. – Компютърна томография, Ерланген, Франкфурт на Майн, Германия;
 • 1986 год. – Компютърна томография, Западен Берлин, ГФР.

Специализации със сертификати:

 • Професионална квалификация за Магнитно-резонансна диагностика, Медицински университет – Плевен, 30 Април, 2015
 • Завършено обучение по медицинска практика – Pfeizer 17 Април, 2015
 • Компютърна томография, Медицински университет – Плевен, 20 Август, 2010;
 • Комплексна диагностика на заболяванията на млечната жлеза Медицински Университет – Плевен, 1 Април, 2008
 • Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология, Медицински университет – Плевен, 17 Януари, 2008;
 • 16-та асамблея на ИМАБ и сателитен симпозиум ISC, МУ – Варна, 4-7 Май, 2006;
 • Сателитен семинар на ИМАБ, ЕСТА, МУ – Варна, 26-29 май 2005 год.
 • Симпозиум по съвременни диагностични методи по Европейските стандарти, София, 10 Май, 2005
 • Радиологията днес: Абдоминална радиология, Залцбург, Австрия,13 – 15 юни, 1996.

Курсове:

 • Обучение по MRT5T 1-во и 2-ро ниво GE Healthcare по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен
 • Магнитно-резонансна диагностика на съдовите заболявания, Съюз на Европейските медицински специалисти, Съюз на Научните медицински дружества в България, София.
 • 8-ми Международен симпозиум по интервентна радиология Прага, Чехия, 13-15 Юни, 2002
 • 7-ми Международен симпозиум по интервентна радиология Прага, Чехия, 7-9, Юни, 2001

Семинари:

 • Royal College of Radiology: Магнитно-резонансна и ултразвукова диагностика, София, 22 – 23 април, 1996.
 • Съвременна магнитно-резонансна томография на коляно Radiological Society of North America, Чикаго, Илинойс, САЩ, 29 Ноември – 4 Декември, 1998

Публикации:

 • публикации в областта на образната диагностика – над 150
 • учебник – един;
 • монография – една.

Членство:

 • Български Лекарски Съюз;
 • Българска Асоциация по Радиология (БАР);
 • Европейска Асоциация по Радиология (ECR);
 • Редакционен съвет на сп.”Рентгенология и радиология”;
 • Председател на Държавна изпитна комисия за придобиване на специалност по „Образна диагностика”

Езикова подготовка:
ползва английски, немски, руски

КОНТАКТИ

Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. – Образна диагностика – гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен Плевен ул. Св. Климент Охридски 1
Тел.: 064886107
Е-mail: