Проф. д-р Мирослава Кадурина – Дерматолог гр. София

Проф. д-р Мирослава Кадурина, д.м.н. дерматология и естетична медицина, е професор към Департамент по Дерматология към университета “Guglielmo Marconi” в Рим, Италия и генерален секретар на Европейска Асоциация по Лазерна Дерматология. През 2015 година става републикански консултант по дерматология.

Началник клиника по дерматология Военномедицинска Академия – София

Образование:

*1979 – немска езикова гимназия;
*1979 – 1984 – медицина, Медицинска академия – София;
*1990 – придобита специалност по “Дерматология и венерология”;
*2004 – придобита научна степен “Доктор” – тема на дисертационния труд: “Acne- патогенетични, клинични и терапевтични аспекти”; 2005 – образователна степен – “Доцент”;
*2013 – придобита научна степен “Доктор на медицинските науки” – тема на дисертационния труд: “ Биологични продукти при лечение на Psoriasis vulgaris – терапевтични, хистологични и имунохистохимични аспекти”
*2013 – научно звание “Професор”.
*2015 – Професор към Департамент по Дерматология в “University Guglielmo Marconi, Rome”

Професионална реализация:

-2000 – 2002 – началник Отделение към Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
-2002 – началник на Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
-2006 – 2015 – ръководител на Катедра по дерматовенерология и алергология, ВМА-София.
-от 2010 г. е преподавател към Катедрата по дерматовенерология на Медицински факултет към Софийския университет.

-2015 – Републикански консултант по дерматология

Следдипломна квалификация:

1990 – курс по “Физиотерапия и рентгентерапия в дерматологията” ВМИ-София;
1990 – курс по дерматоонкология, НОЦ – София;
1995 – 1999 – индивидуално обучение по дерматохистопатология, ВМИ, София;
1997 – специализация по дерматохистопатология – Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария;
2002 – специализация по имунохистохимични методи в дерматологията Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария;
2003 – специализация по дерматохирургия и дерматохистопатология Клиника по дерматология Dermatologicum- Хамбург, Германия;
2004 – специализация по фототерапия в дерматологичната практика – Университетска болница, Хановер, Германия;
2004 – 2011 – специализации по лазертерапия, Трир и Бон, Германия; Чикаго и Ню Йорк, САЩ; Милано и Неапол, Италия; Париж , Франция:
2008 – специализация в Университетска клиника по дерматология , Мюнхен, Германия;
2002 – 2015 – редовен участник и лектор в практически семинари в областта на естетичната медицина – IMCAS (Париж, Франция), AMWC(Монте Карло), EMMA(Париж, Франция), 5 Continent Congress – Lasers and Aesthetic Medicine и други интернационални дерматологични форуми.

Научна активност:

Има над 200 публикации в български и чуждестранни научни издания, както и над 120 участия като гостуващ лектор в ежегодните конгреси на European Academy of Dermatovenereology (EADV), 5 Continent Congress – Lasers and Aesthetic Medicine и редица други интернационални и национални научни форуми;
Участва в авторските колективи на 5 учебника и 6 монографии;

Членства:

  • Член на редакционния борд на Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)
  • Генерален секретар на European Society for Laser Dermatology
  • Почетен член на Deutsche Dermatologische Gesellschaft
  • Член на редакционния борд на Journal of Pigmentary Disorders
  • Председател на Българското дружество по естетична дерматология
  • Член е на борда на Българското дерматологично дружество
  • Учредител и президент на Лятна Академия по практична дерматология и естетична медицина;
  • Научен секретар е на списание “Дерматология и Венерология”
  • Член на European Academy of Dermatovenereology
  • Член на International Society of Dermatopathology

ДЕЙНОСТИ:

– Диагностика
Компютърна дерматоскопия, като ранна превенция на рака на кожата
Дерматохистопатология
Имунохистохична диагностика
Общ дерматологичен преглед
Цитологично изследване
Микологично изследване – нативен препарат и посявка
Микробиологично изследване на кожа и лигавици
Трихоскопия
Диагностика на хипопигментации (vitiligo), чрез лампата на Wood
Определяне на типа кожа и степен на хидратация
Компютърно определяне на степента на колагеновата загуба в хода на стареене на кожата
Ултрасонографско изследване на кожата

– Лечение
Обща дерматология
Естетична дерматология
Лазертерапия

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Клиника ЕвроДерма София:
Понеделник, сряда и петък от 10:00 до 14:00 ч.

Медицински Център ВиА-Медика:
Вторник и четвътък от 10:00 до 14:00 ч.

Медицински Център Astery-Med
Адрес: гр. Св. Влас, Медицински център “Св. Влас”

КОНТАКТИ

Проф. д-р Мирослава Кадурина – Дерматолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Феликс Каниц 14-16
Адрес: гр. София, бул. П. Славейков 4
Тел.: 02/ 9516361; 0884 34 22 46; 0886 19 12 41
Е-mail:
Web site: http://www.kadurina.com