Проф. Д-р Марин Маринов – Неврохирург – гр. София

Published by burn on

Проф. д.м.н. Марин Маринов е неврохирург в София, чиито внедрявания в Българската неврохирургична практика са:

 

 

 • рационализация – импедансметрия на главата в ранна детска възраст като скринингов метод при вътрешна хидроцефалия
 • интраоперативно електрофизиологично мониториране в неврохирургията
 • ендоскопски асистирана микроневрохирургия
 • виртуална невроендоскопия
 • интраоперативна невронавигация

Оперативни интервенции

В клиниката се извършват съвременни оперативни интервенции с голяма и много голяма сложност във всички области на неврохирургията: микроневрохирургия, имплантиране на мозъчни клапи, КТ – базирани стереотаксични интервенции, невронавигация, перкутанни дисектомии и вертебропластика, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, оперативно лечение на епилепсия, стимулация на вагусовия нерв, неврохирургично лечение на болкови синдроми, болест на Паркинсон и други, ендоваскуларно лечение на съдови заболявания на мозъка. Има възможности за съвременна висококачествена образна диагностика (КТ, МР, ултразвук, ангиография, сцинтиграфия, интраоперативна флуоресценция, интраоперативно мониториране на мозъчните функции), невроофтамология, неврофизиологична диагностика: ЕЕГ, ЕП, ЕМГ, ултразвук и други. Реанимацията разполага с 12 легла за интензивни грижи, оборудвани с монитори за интензивно наблюдение и контрол на всички жизнени функции.

Спектърът на заболявания, които се лекуват в клиниката включва всички раздели на съвременната неврохирургия:

 • невроонкология – доброкачествени и злокачествени тумори на главния мозък, гръбначния мозък, гръбначния стълб и периферните нерви
 • мозъчносъдови заболявания – аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти
 • детска неврохирургия – хидроцефалия, спина бифида, тумори, съдови заболявания, каниостенози и други малфолмации
 • дегенеративни и следтравматични заболявания на гръбначния стълб – дискови хернии и стенози на всички отдели на гръбначния стълб, спондилолистези, деформации, травматични и остеопоротични фрактури
 • функционална неврохирургия – епилепсия, болкови синдроми/невралгии, листези, дискинезии, дистонии и болест на Паркинсон
 • инфекции и паразитози – спондилодисцити, абцеси на мозъка и др.
 • черепномозъчна и гръбначномозъчна травма
 • вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система
 • хирургия на периферната нервна система

КОНТАКТИ

Проф. Д-р Марин Маринов – Неврохирург – гр. София
Адрес: София, бул. Акад. Иван Гешов 15
Тел.: 0887333545, 0888634577
Е-mail: