Проф. д-р Лидия Коева – Ендокринолог гр. Варна

Published by burn on

Професор Д-р Лидия Kоева е специалист по ендокринология.

Практикува в МЦ Клиника Проф. Коеви в град Варна.

Рродена е в град Варна. Завършила е Медицинския Университет в София. От 1965 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в Медицинския Университет Варна. От 1990 г . е професор по ендокринология и болести на обмяната.

Научни степени:
– доктор по медицина от 1973 г.
– доктор на медицинските науки от 1989 г.

От 1985 г. до 2004 г. е ръководител на Клиниката по ендокринология на Медицинския Университет Варна, базирана в УМБАЛ “Света Марина”. В тази клиника тя е създала и организирала интензивно отделение за болни от захарен диабет, специализиран кабинет “Диабетно стъпало”, кабинет за обучение на болни от захарен диабет, кабинет за диагноза и лечение на болни от остеопороза. Била е заместник-ректор по научната дейност на Медицинския Университет Варна.

Понастящем е член на специализиран научен съвет към Висшата Атестационна Комисия за присъждане на научни степени и звания. Под нейно научно ръководство са защитени 5 дисертации на нейни сътрудници,от които двама по-късно са избрани за доценти по ендокринология.

Тя е основател и пръв председател на Варненската Диабетна Асоциация. Учредител е на Българската Диабетна Асоциация със седалище в София, на която понастощем е почетен председател.
Удостоена е с престижната награда на Българския Лекарски Съюз “Професор Константин Чилов” за приноси в науката и медицинската практика. Носител е на награда “Варна” от 2005 г за научен принос при лечение на диабетно стъпало. Наградена е със званието “Достойни Варненки” през 2009 г заедно с плакет от общината и почетна лента за нейния значим обществен принос за развитието на гражданското общество.

Специализирала е в Русия – Москва, Всесъюзния институт по ендокринология, Германия-Карлсбург, Института по диабет “Герхард Кач”, Дания – Копенхаген “Steno Hospital”, САЩ – Университета Вирджиния, Чарлсвил, както и в Минеаполис и Индианаполис, Франция – Париж болница “Salpetrier” по заболявания на щитовидната жлеза, Швейцария – Женева при проф.Jean Philip Assal, Италия – Капри и Великобритания – Уинчестър по обучение на болните от диабет. Участвала е в много национални и международни конгреси и симпозиуми и научни форуми. Докладчик от България на Световния конгрес по остеопороза в Бангкок,Тайланд през 2006 г.

Има над 200 научни труда публикувани в български и международни списания, монографии, ръководства и учебници. Член е на редакционния съвет на списание «Ендокринология». Член е на Европейската Асоциация за Изучаване на Диабета, Американската Диабетна Асоциация, Централно – Европейската Диабетна Асоциация, Българското Дружество по Ендокринология, Българската Диабетна Асоциация, Българската Асоциация за Лечение на Затлъстяването и Придружаващите Заболявания, Асоциацията за ранно откриване и лечение на социално значимите заболявания.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Лидия Коева – Ендокринолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна ул. Селиолу 34
Тел.: 052/ 634 450
Web site: http://www.clinicakoevi.com/