Проф. д-р Йорданка Узунова – Уролог – гр. София

Published by burn on

Проф. д-р Йорданка Узунова е специалист по урология.

Преминава през всички етапи на израстване като специалист и преподавател и в момента работи като професор към катедрата по спешна медицина в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и началник отделение по урология -андрология.

Основни направления в работата са преподавателска и лечебно-диагностична дейност в областта на урологията и андрологията. Има защитени кандидатска дисертация през 1986 г. и докторска – през 2007 г. Проведени специализации в Германия гр. Рощок през 1986 г. по експериментална микрохирургия в андрологията, както и в институт „Шарите“, гр. Берлин, специализация по пластични операции в урологията и микрохирургия в андрологията неколкократно.

През 2003 г. завършва Медицински университет – гр. София, факултет по обществено здраве – магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт, а през 2004 г. завършва Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и станава магистър по финанси на здравеопазването с професионална квалификация икономист.

Участник в разработването на научни проекти към МУ – София като водещ автор и научен ръководител на докторант. Заместник декан на Медицински факултет на Медицински университет – гр. София от 2008 г. два мандата в отдел „След дипломно обучение на лекари“ към МФ на МУ.

Член на Академичния съвет на МУ от 2008 г. Член на Факултетния съвет на МФ на МУ от 2008 г. два мандата. Член на Комисията по наука към МУ. Член на Комисия по позитивен лекарствен списък от 2006 до 2008 г. към Министерски съвет.

Председател на Комисия по позитивен лекарствен списък от 2008 до 2009 г. към Министерски съвет. Председател на експертна комисия към ПЛС от 2009 г. Член и зам.-председател на лекарствената Комисия на УМБАЛ “Александровска” от 2009 г. Председател на Комисията по немедицински специалности към Министерство на здравеопазването от 2008 г. и понастоящем. Член на Комисията по медицински специалности към Министерство на здравеопазването от 2008 г. и понастоящем. Член на УС на Българските медицински специалисти от 2010 г. до 2015 г.

Учредител и лектор на курсовете по СДО на професионалистите по здравни грижи към СДО – Ректорат от 2004 г.Редовен рецензент към СМН – Ректорат, гр. София и рецензент към МОН.

Автор на над 180 публикации в български и чуждестранни журнали и списания. Автор съм на 6 признати рационализации в областта на урологията. Съавтор в 7 учебници и помагала за студенти и специализанти.Член на Българското урологично дружество.Член на Европейското урологично дружество.Член на Световното урологично дружество.Носител съм на наградата “Жена на Годината – 2005” на Американския Библиографски Институт.

Удостоена с Доктор Хонорис Кауза по урология на Балканската Академия на науките от 2003 г.Наградена с Почетен знак Signum Laudis с лента IIст. за особени приноси в развитието на медицински университет – София, 2011 г.Участник съм в редакционната колегия на медицински журнал „Уронет“ и списание „Андрология“.Участник съм в листата на 11 многомандатен район – Ловеч за депутат в Обикновено народно събрание 1997 г.

Като уролог, проф. д-р Узунова извършва оперативни процедури на половата и отделителната система.
Извършва лечение на заболявания на пикочния мехур, бъбреците и простатата с помощта на модерна апаратура.

ДЕЙНОСТИ:
– профилактични
– консултативни и ехографски прегледи
– лечение на урологични заболявания.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Йорданка Узунова – Уролог – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Бяло море 8
Тел.: 0888 35 54 44; 02/ 9432 вътр .580-проф. Узунова, вътр.248-лекарски кабинет