You dont have javascript enabled! Please enable it!

Проф. д-р Иво Кременски – Генетик – гр. София

Published by burn on

Проф. д-р И. Кременски е специалист по генетични изследвания и е консултант на “ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕНОМНА ДИАГНОСТИКА” към Медицински факултет на Медицински университет – София.

ЛАБОРАТОРИЯТА ПРЕДЛАГА:
КОНСУЛТАЦИИ – безплатни, на 14-ти етаж в „Майчин дом“
КОНСУЛТАЦИИ и ИНФОРМАЦИЯ – www.lmpbg.org или kremensk@yahoo.com;

ГЕНЕТИЧНИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ:
• Новородени с данни на генетична болест – до 4813 гени за 3000 генетични болести;
• Бременни за оценка на риска (биохимичен скрининг) – Даун и 4 други болести;
• Бременни с висок риск от биохимичен скрининг или доказана генетична болест в семейството – пренатална (дородова) диагностика в 11-20 седмица – над 150 болести;
• Семейства след 2 и повече спонтанни аборти;
• Семейства преди и след неуспешни „ин витро“ процедури;
• Болни деца с: вродени аномалии, неизяснена диагноза или клинична диагноза за „генетична болест“ – хромозомни промени и анализ на 4831 гени за 3000 болести)
• Болни с: епилепсия, умствено изоставане, аутизъм, очни, ушни, неврологични, бъбречни и други – панели от известни гени за всяка група заболявания
• Болни и членове на семейството с рак на гърдата, яйчниците, дебелото черво, белия дроб и др. за генетична диагноза, определяне на носителство и оценка на рисковете при други здрави в момента членове на семейството – 94 гена
• Фармакогенетични изследвания за избор на вид и доза на специфични лекарства.

ЛАБОРАТОРИЯТА РАЗПОЛАГА с цялата необходимата апаратура за провеждане на всички видове диагностични генетични изследвания, изискващи геномните технологии: aCGH (микрочипов анализ) и NGS (секвениране от ново поколение).
Всички положителни резултати се потвърждават с класическо секвениране по Sanger.

ЦЕНИ:
• С реактиви доставени от МЗ – в зависимост от анализа между 90 и 500 лева
• С реактиви доставени от МФ – в зависимост от анализа между 100 и 2500 лева
Лабораторията е включена в Наредба №26 на МЗ и трябва да разполага с всички необходими реактиви и консумативи за извършване на диагностични изследвания.

СРОК ЗА РЕЗУЛТАТ: от 7 до 45 дни в зависимост от изследването и анализа.

ВСИЧКИ ГЕНЕТИЧНИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СТРОГИ КЛИНИЧНИ И ФАМИЛНИ ПОКАЗАНИЯ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ В ЛАБОРАТОРИЯТА И ПОДПИСАНО ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Проф. д-р Иво Кременски извършва Генетични и геномни диагностични изследвания.

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Медицина (MD) – Медицински университет София- 1969 г.
 • “Клинична лаборатория” – ИСУЛ – 1977 г.
 • к.м.н (PhD) – Медицинска Академия – 1985 г.
 • Доц. “Клична лаборатория” – ВАК- 1991 г.
 • Проф.”Молекулярна биология” – ВАК – 2006 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

 • Ординатор РСКУ гр. Сапарева баня 1970 г.
 • Аспирант Катедра по клинична лаборатория, ИСУЛ 1971-1974 г.
 • Асистент Патобиохимия, Катедра по клинична лаборатория, ИСУЛ 1974-1977 г.
 • Ст. асистент Патобиохимия, Катедра по клинична лаборатория, МА 1977-1980 г.
 • Гл. асистент Лаборатория по вродени грешки на обмяната, НИП 1980-1983 г.
 • Гл. асистент Секция по Клинична генетика, НИП 1983-1986 г.
 • Гл. асистент Лаборатория по молекулярна патология, Президиум, МА 1986-1991 г.
 • Завеждащ Лаборатория по молекулярна патология, НИАГ 1991-1992 г.
 • Началник Лаборатории на НИАГ ” Майчин дом” 1992-1996 г.
 • Началник Лаборатории на СБАЛАГ ”Майчин дом” ЕАД 1996 г.
 • Началник Национална Генетична лаборатория 2006 г.
 • Кординатор Център по Молекулна Медицина, Медицински университет – София 2006-2009 г.
 • Национален консултант “Медицинска генетика”, Министерство на Здравеопазването 2006 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 • Биохимична диагноситка Фонд по народонаселението на ООН
 • наследствени болести Erasmus University Rotterdam

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Секретар на Софийския клон на НМД по “Клинична лаборатория” 1974-1978 г.
 • Секретар на Републиканското НМД по “Клинична лаборатория” 1998-2002 г.
 • Секретар на СНС по Молекулярна биология, биохимия, биофизика и генетика 1996-1999 г.
 • Член на Българска Национална Академия по Медицина 1998 г.
 • Член на Научното дружество по Биохимия 1999 г.
 • Зам. Председател на Републиканското НМД по “Човешка генетика” 2002 г.
 • Член на НЕК Национална програма “Геномика”, МОН 2003 г.
 • Член на факултетния съвет на Медицински факултет – София 2004-2008 г.
 • Председател на НЕК “ Медицински науки”, МОН 2006-2010 г.
 • Член на СНС “Генетика” 2006-2010 г.
 • Член на СНС “Молекулярна биология, бифизика и биохиимя” 2006-2010 г.

ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • International Society for Neonatal Screening 1993 г.
 • International Society of Inherited Metabolic Diseases 1993 г.
 • American Society of Human Genetics 1998 г.
 • Working Group on Nanotechnology (DNA Chips), IFCC 1999 г.
 • European Down Syndrome Screening Group 1999 г.
 • Еuropean Consortium of Cystic Fibrosis 1999 г.
 • Еuropean Consortium of Neuromuscular Diseases 1999 г.
 • Y-hromosome Data Base (YHRD) 2003 г.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 • Ръководител на избираеми курсове за студенти по медицина
 • Основи на молекулната медицина
 • Молекулна патология
 • Диагностика на генетичните болести и предразположения.

Лекции – студенти и лекари СДК

 • Акушерство и Гинекология – “Пренатална диагностика”
 • Вътрешни болести – “Диагностика на генетичните болести”
 • Клиинчна лаборатория – “Профилактика и диагностика на генетичните болести”
 • Бохимия – “Патобиохимия на генетичните болести”

Участия в учебници и ръководства (21 заглавия)

 • Медицинска Генетика – учебник “Диагностика на моногенните болести”
 • Медицинска Генетика – ръководство “Диагностика на моногенните болести”
 • Клинична Лаборатория – учебник “Профилактика и диагностика на генетичните болести”
 • Вътрешни Болести – учебник “Диагностика на генетичните болести”

НАУЧНИ НАГРАДИ

 • “Академик д-р Димитър Ораховац”, Медицински Университет – София 2001 г.
 • “Панацея”, Медицински Университет – София 2009 г.
 • СЕРТИФИКАТ със златна значка на Академията за Международно признати лидери в науката и културата 2010 г.

Проф. д-р Кременски практикува в СБАЛ по Акушерство и гинекология „Майчин дом” – град София.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Иво Кременски – Генетик – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Здраве 2
Тел.: 02/ 9172268; 0886065511;02 9172 214
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!