Проф. д-р Иван Манчев – Невролог гр. Стара Загора

Published by burn on

Проф. д-р Иван Манчев е Ръководител на Клиника по неврология към Медицинския факултет на Тракийски университет в гр. Стара Загора.

Проф. д-р Иван Христов Манчев, д.м.н. е роден в гр. Пловдив. Висшето си образование е завършил през 1978 г. в Медицинската академия – София.

От 1981 г. до 1990 г. е работил като ординатор в Неврологично отделение на ПОБ – Бургас.
През 1983 г. е придобил специалност по неврология, а през 2006 г. и „Обща медицина”. От 1985 г. той е работил като сътрудник по “Дългосрочна комплексна целева програма за изучаване на човека и неговия мозък”. В рамките на програмата е приготвил дисертационен труд за придобиване на научна степен „Кандидат на медицинските науки”, която е защитил през 1989.

През 2010-а проф. Манчев е номиниран за “British Doctor of Philisophy Degree” (PhD) standart” от UK NARIC. През 2011 г. е удостоен с научната степен “Доктор на медицинските науки”. През 2011г. той е избран за професор по неврология. Под негово ръководство са защитени 5 дисертации за придобиване на научната и образователна степен „доктор”.

През 2014г. проф.Манчев е избран за академик в Международната Славянска академия за наука , образование, изкуство и култура.

ПРАКТИКА

От 1990 г. проф. Манчев е асистент по неврология в Катедрата по неврология и неврохирургия на ВМИ-Стара Загора,а от 1991 г. е главен асистент в катедрата.

През 1996 г. е избран за доцент и ръководител на катедрата по неврология и психиатрия в Медицинския факултет-Тракийски университет, Стара Загора, където работи и понастоящем. Той е член на Факултетния съвет на Медицинския факултет и от 2009 г. заместник-декан на същия факултет. Като преподавател провежда пълния курс от лекции по неврология със студенти по медицина.

Занимава се и с обучението на специализиращи лекари по неврология от региона и на общопрактикуващи лекари. Проф. Манчев е републикански консултант по неврология за Старозагорска, Сливенска, Бургаска и Ямболска област

КОНТАКТИ

Проф. д-р Иван Манчев – Невролог гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, бул."Столетов" 2
Тел.: 042/ 600 735; 0886 800 579
Е-mail: