Проф. д-р Иван Дечев, д.м. – Уролог – гр.Пловдив

Проф. Дечев е началник на клиниката по урология в УМБАЛ “Св. Георги” от 2010 г., преподавател по урология в Медицински университет и консултант на медицински център за репродуктивно здраве “Ню Лайф” в Пловдив.

Проф. д-р Дечев е специалист с голям опит в урологията, републикански консултант по урология и председател на Първи онкологичен комитет за лечение на солидни тумори към УМБАЛ „Св. Георги”.

Има интереси в областта на онкоурология, епидемиология на злокачествените урогенитални тумори.През 1985 г. придобива специалност по урология, а през 2006 г.- специалност по онкология.Член е на множество професионални организации и автор на монографии и учебници.

Образование:

-1979 завършва Медицински факултет, ВМИ – Пловдив със Златен медал за отличен успех

-1985 Придобита специалност по урология

-2005 Дисертация (образователна и научна степен «доктор») на тема: «Карцином на пениса- епидемиологични, диагностични и хирургични аспекти»

-2006 Придобита специалност по онкология

Има множество следдипломни квалификации и специализации:

*1981 Курс по Вътреболнични инфекции в НЦЗПБ, София
*1990 European School of Oncology, course on Genito urinary tract tumors, 02.10- 04.10.1990, at “ Albena “, Bulgaria
*2001 Медицински университет в Маастрихт, Холандия – преподавателски обмен (програма TEMPUS)
*2005 Университетска болница” Св. Марина”, Варна- семинар по лапароскопска урология
*2005 Участие в семинар на тема” Сексологично консултиране: диагностика и терапия на еректилните дисфункции”
*2006 Квалификационен курс по здравен мениджмънт
*2008 Workshop: Laparoscopische Operationstechniken in der Urology mit praktischer Unterweisung am Schwein, 02.09.-04.09.2008, Universitatklinik und Poliklinik fur Urology mit Nierentransplantationszentrum, Medizinische Facultat der Martin- Luther Universitat, Halle/ Saale, Deutschland
*2008 Сертификат за признаване на право за работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминална ехография и повърхностни структури
*2009 Open Medical Institute Salzburg – Austria. Награда за най-добра презентация на участник в семинарите
*2010 Men’s Health School/ Sexual Medicine Meeting( Plovdiv, Bulgaria 21 March 2910 )

Професионално развитие:

-1995 – досега Хирургична и лечебно-диагностична дейност.
-2003 – досега Републикански консултант по специалност урология (Заповед № РД-09-445/ 28.08.2006)
-2009 – досега Председател на Първи онкологичен комитет за лечение на солидни тумори към УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД
-2010 – досега Началник клиника по урология
Преподавателска дейност:
-1980 – досега Практически упражнения и избрани лекции по урология със студенти по медицина, стажант- лекари, специализанти и общопрактикуващи лекари.
Лектор по урология, участие в семестриални изпити по урология и държавни изпити по хирургия, участие в изпити за специализанти, участие в колоквиуми.
Консултантска помощ за студенти, специализанти и докторанти.
Научен ръководител на докторант и научен консултант на докторант.
Системен курс лекции по урология и практически упражнения на чуждестранни студенти по медицина ІV курс на английски език
Тематичен курс по андрология за уролози-специалисти.

Научни интереси:

Онкоурология, епидемиология на злокачествените урогенитални тумори, андрология, използване на новите информационни технологии в областта на медицината и преподавателската практика.

Участие в монографии, учебници и учебни пособия.

Членство в професионални организации:

*Българско урологично дружество (БУД)
*Научна фондация ” Андрология ”
*Научен секретар на сп. ” Андрология ”
*Съюз на учените в България (СУБ)
*Български лекарски съюз (БЛС)
*Европейска асоциация по урология
336245_192530924167397_1216196885_o 381077_192535684166921_218593406_n

КОНТАКТИ

Проф. д-р Иван Дечев, д.м. – Уролог – гр.Пловдив
Адрес: гр.Пловдив,бул. “Пещерско шосе” 66, УМБАЛ” Св. Георги”, ЕАД
Тел.: 032602782
Е-mail:
Web site: http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/?lang_id=1&prm=fac&subprm=medf