Проф. д-р Златимир Коларов – Ревматолог гр. София

Published by burn on

Проф. Златимир Коларов специалист по ревматология.

Месторабота: Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“-София, ул. Урвич № 13, София-1612, тел. 02 958 93 91
Свободен прием – сряда 14-18 ч., Медицински център „Фокус-5“, ул. Урвич № 13, София-1612, тел. 02 958 12 30

Златимир Коларов е роден през 1954 г. в София. Семеен е, жена му е кинорежисьор, има един син.
През 1980 г. завършва медицина в София с отличен успех и златна значка. Десет години работи в различни градове на страната – Бяла Слатина, Пазарджик и Пловдив като лекар и асистент по Вътрешни болести. Понастоящем е професор към Клиниката по ревматология на Медицински университет–София.
Автор е на повече от 485 научни труда, публикувани и изнесени на научни форуми в страната и чужбина, сред които 21 монографии, учебници, ръководства и справочници по медицина и ревматология, 30 научно-популарни книги и брошури за пациенти, на 8 художествени и 1 публицистична книга, 1 сценарий за игрален и 9 за документални филми, 125 литературни публикации в ежедневници и литературни издания.
Председател е на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и Съюза на писателите-лекари „Димитър Димов” в България, клон на Международния съюз на писателите-лекари – UMEM.
Член е на Научното дружество по ревматология, Съюза на учените в България, Съюза на българските писатели, Съюза на българските филмови дейци в България, секция „Сценаристи”, Съюза на журналистите в България, Българска асоциация на филмовите, телевизионни и радио-сценаристи, Сдружение „Общество на литературния кабинет Димчо Дебелянов“.
Експерт е към Здравна каса и Изпълнителна агенция по лекарствата.
Ръководител на 6 докторантури по ревматология.
Носител на 8 награди и номинации като лекар и преподавател, сред които Награда на името на проф. Константин Чилов – МУ-София, 12 награди за белетристични и 8 за кино-творби.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Златимир Коларов – Ревматолог гр. София
Адрес: гр.София, ул. Урвич 13
Тел.: 02/ 9589391; 0888220118
Е-mail: