Проф. д-р Здравко Каменов – ендокринолог гр. София

Published by burn on

Проф. д-р Здравко Каменов, дмн е Началник на Клиниката по ендокринология на Университетска болница Александровска, в Медицински Университет София.

Проф. Каменов има придобити специалности по Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести и магистърска степен по „Здравен мениджмънт” във факултета по обществено здраве на Медицинския университет — София.

Има и квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина.
През 1990 г. в Москва защитава дисертационен труд за „Кандидат на медицинските науки”.
През 2010 година придобива научна степен „Доктор на медицинските науки”.

Проф. д-р Здравко Каменов е специализирал в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Поканен лектор в медицински университет в Япония.

 

ЧЛЕНСТВА И ПУБЛИКАЦИИ
 • Българско дружество по ендокринология,
 • European Association for Study of Diabetes (EASD),
 • International Menopause Society (IMS),
 • European Society for Gynecologic Endocrinology (ISGE),
 • European Society for Sexual medicine (ESSM – член на Advisory Board) и
 • International Society for Sexual medicine (ISSM),
 • Българска асоциация no сексуална медицина (председател),
 • American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).

Проф. д-р Здравко Каменов има над 320 научни трудове: 170 публикации (45 в чужбина), включително 4 монографии, 8 учебника/ръководства и над 150 участия в научни форуми (70 в чужбина) с импакт-фактор 112,6. Трудовете му са цитирани в над 400 медицински списания и книги (300 в чужбина).

ДЕЙНОСТ
 • лечение на захарен диабет,
 • лечение при затлъстяване,
 • лечение на метаболитен синдром,
 • лечение на остеопороза,
 • сексуална медицина
 • нарушения на щитовидна, хипофизна, полови, надбъбречни, паращитовидни жлези
 • експерт по ехография на шийна област
КОНТАКТИ

Проф. д-р Здравко Каменов – ендокринолог – София
Адрес: гр. София, ул. Георги Софийски №1
Тел.: 02 923 02 75
Моб. тел.: 0887 726 683
E-mail zkamenov@ hotmail.com