ITS | Здравен портал

Проф. д-р Евгений Медникаров – Ортопед гр. София

Проф. д-р Евгений Люцканов Медникаров е професор по ортопедия и травматологи към Катедра по ортопедия и травматология на Медицински Университет – София.

Проф. д-р Люцканов е изпълнителен директор на Университетска болница по ортопедия „Проф. Б. Бойчев”. Болницата е единствената в България и извършва цялата гама от най-сложни оперативни интервенции в областта на опорно-двигателния апарат. Завършил Медецинска Академия – гр. София през 1979г.От 1980 година е асистент към Научния институт по ортопедия –София, като преминава всички нива – ст. асистент, гл. асистент, доцент и професор.

Проф. д-р Люцканов е съосновател на секцията по детска ортопедия и травматология при БОТА. Въвежда в България ултразвуковата диагностика на вродената луксация и дисплазия на тазобедрената става, както и трансепифизарното удължаване на долните крайници. Участва в оперативния екип осъществил за първи път в страната оперативно лечение чрез „растящи пирони” при Ostefgesis imperfekta.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Евгений Медникаров – Ортопед гр. София
Адрес: гр. София, бул. Никола Петков 56
Тел.: 02/ 8181750
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!