Проф. д-р Веселин Павлов, д.м.н. – УНГ – гр. София

Published by burn on

Проф. д-р Веселин Павлов, д.м.н. – Началник УНГ клиника.

Член на Нюйоркската академия на науките

Член на Европейската академия по лицево-челюстна хирургия

Член на Съюза на научните работници в България

Национален консултант по УНГБ 2007-2008г.

Ръководител на екипа, изготвил държавните стандарти по УНГ

Висше образование медицина – ВМИ-София 1969г.

Специалност “оториноларингология” 1976г.

Научна степен “Кандидат на медицинските науки” 1986г.

Научна степен “Доктор на медицинските науки” 2000г.

Научно звание “Ст.н.с. І ст.“ 2000г.

Специализации и участие в международни конгреси и симпозиуми: Германия, Италия, Австрия, Белгия, Чехия, Турция, Русия.

Научни разработки, публикации и др.:

  • 2 бр. изобретения- “Метод за изследване на Евстахиевата тръба” и “Устройство за тимпанопластика”.
  • 2 бр. рационализации – “Устройство за генериране на пневмоимпулси, прилагани при изследване проходимостта на Евстахиевата тръба “ и “ Устройство за продухване и катетеризация на Евстахиевата тръба”.
  • 116 бр. научни публикации – във всички отдели на оториноларингологията в български и чуждестранни списания
  • 1 бр. учебно помагало- „Наръчник на общопрактикуващия лекар”/2003 /.
  • 1 бр. монография “Евстахиевата тръба- дисфункция, патологични промени в средното ухо и тяхното лечение” /2002/,
  • 1 бр. филм “Стапедотомия с Er-YAG-лазер- за първи път в Източна Европа”.
  • 1 бр. съавторство в проект „Алгоритми при лечение на УНГ заболяванията”.

Теоретични и научно- приложни приноси:

2000 г /В. Павлов, А. Палов/ – При ултраструктурно изследване на слуховата тръба и перитубарните структури, за първи път в света се идентифицират в основата на ламина епителиалис осмиофилни нервно-ендокринни клетки, които включват регулация на секрецията на лигавицата на туба аудитива, контракция на гладките мускулни влакна, активността на цилиарните клетки и хеморецепцията.

1999-2000 г.- За първи път в страната се наблюдават сърфактант-продуциращи и Гоблетови клетки в туника мукоза на Евстахиевата тръба;

1986-2000г. – Създава авторска морфологична класификация на Евстахиевата тръба и определя 4-степенна класификация на функцията на Евстахиевата тръба;

Евстахиева тръба

Описаният през 1563г. от B.Eustachio тръбовиден проход между тъпанчевата кухина и ринофаринкса и носещ неговото име „Евстахиева тръба” /ЕТ/ изисква и в днешно време добро познаване и щателното изследване на състоянието й защото разпространението на възпалителния процес в средното ухо не се ограничава само в тъпанчевата кухина и мастоидната клетъчна системи, но обхваща и нея, дори в много от случаите заболяването тръгва именно от ЕТ. ЕТ изпълнява няколко основни функции: дренажна, осигуряваща отвеждането на нормалните и патологични секрети от ухото към гърлото, защитна функция- срещу нахлуване на чуваеми шумове в средното ухо, вентилационна- като без добра аерация на тръбата не могат да се очакват и добри резултати при хирургични операции на средното ухо. В България цялостното проучване на ЕТ с цел установяване на нейните анатомични и морфологични особености, както и преценка на функционалното й състояние, се извърши от проф д.р В.Павлов и от анатома проф.д-р. А.Палов /2000/ , като в УНГ клиниката при Прва МБАЛ София ЕАД се използват разработените “Устройство за генериране на пневмоимпулси, прилагани при изследване проходимостта на Евстахиевата тръба “ и “ Устройство за продухване и катетеризация на Евстахиевата тръба”. Възпалението от всякакъв вид /инфекции, имунологични реакции и др./ причинява задебеляване на лигавицата, стесняващо лумена на ЕТ, намалявайки или прекъсвайки ефекта на физиологичното и отваряне. При първия стадий – този на обикновеното запушван на ЕТ, пациентът се оплаква от чувството на запушване на ухото и аутофония като сочи за променливо-постоянен шум. Нагнетяването на кислородни пневмоимпулси връща тъпанчевата мембраната в нормална позиция и възстановява слуха. Пациентите не бива да изчакват настъпването на втория стадий- на трансудация и особено на третия- стадий на пластичната организация, когато е вече налице адхезивен отит или класическа тимпаноскероза. Лечението на ЕТ е сложно и комплексно и се насочва в три посоки: 1/ възстановяване на тубарната проходимост чрез инсуфлации и масаж;2/корекции на причините от лимфоидна хипертрофия,разрастване на третата сливица, аномалии в носа и носните кухини, чрез терапевтични методи и 3/възстановяване функцията на ЕТ и премахване на патологичните процеси от кухината на средното ухо по хирургичен път.

КОНТАКТИ

Проф. д-р Веселин Павлов, д.м.н. – УНГ – гр. София
Адрес: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 37 - партер, кабинет 8
Тел.: 02 805 93 25; 0888 92 42 62
Е-mail: