Проф. д-р Васил Анастасов – Съдов хирург гр. Пловдив

Published by burn on

Проф.д-р Васил Анастасов е специалист по обща и съдова хирургия.

Завършва медицина в Медицински университтет в град Пловдив.

Проф.д-р Васил Анастасов е един от доайените на съдовата хирургия и ангиологията в България. Основател е на Националното дружество по Съдова хирургия и Ангиология в България. Основател е на специалността ‘съдова хирургия’ в България.

Използва всички съвременни инструментални и апаратни методи за диагностика и лечение на съдовите заболявания.

Членува в редица наши и чуждестранни дружества и асоциации.
Лекар на България за 2009г.
Най-добър съдов хирург за Пловдив от анкета на Дарик Радио от 2013г.

Специализира във Франция, САЩ, Италия, Русия, Гърция, Куба, Белгия, Турция и др. Говори 6 езика.
Автор е на над 220 научни публикации и съобщения в наши и чуждестранни издания. Съавтор на 8 монографии и учебници по специална медицинска литература.
Участвува в редица международни научни проекти.

Разработени дисертации:
– Проучване върху посттромбофлебитната болест
– Хирургично лечение на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници

Работи в областта на цялата съдова хирургия.

ДЕЙНОСТИ:
– Лечение на:
* остра и хронична артериална недостатъчност
* аортни и периферни артериални аневризми
* заболявания на каротидните съдове
* остри и хронични заболявания на венозната система, разширени вени, следтромбофлебитна болест, дълбоки и повърхностни тромбофлебити
* травми на артериалната и венозна системи
* вродени и придобити лимфедеми
* всички възможни достъпи за хемодиализа – временни катетри, пермкатетри, AV фистули, протези и други.

 

КОНТАКТИ

Проф. д-р Васил Анастасов – Съдов хирург гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив ул. Цар Георги Тертер 17
Адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66
Тел.: 032/ 678 954; 032/ 602 949; 0888 451 477; 0886 359 038
Е-mail:
Web site: http://www.http//www.prof-anastasov.com//