проф. Дико Бошнаков – ортопед гр. Варна

Published by burn on

Проф. д-р Дико Бошнаков, дмн, началник на Клиника по ортопедия и травматология, зам.-председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Света Анна – Варна” АД

КОНТАКТИ
Телефон: 052 655 911
МБАЛ Св. Анна
Клиника по ортопедия и травматология
Варна, бул. Цар Освободител 100
проф. д-р Дико Бошнаков