ITS | Здравен портал

Проф. Деян Йорданов – Хирург – гр.София

Проф. Деян Йорданов е специалист в областта на гръдната хирургия.

Практикува като Началник клиника “Гръдна хирургия” във Военно Медицинска Академия гр. София (ВМА).
Деян Емилов Йорданов е роден на 14.02.1959 г. в София. Завършва медицина в Медицинска академия – София през 1982 г. Има признати специалности по Хирургия (1989 г.), Военна хирургия (1992 г.) и Гръдна хирургия (1994 г.). Завършва втора магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” през 2005 г. Работи като полкови лекар в под. 42600-Банкя (1984-1986 г.), клиничен ординатор по хирургия във ВМА (1986-1989 г.), последователно асистент, старши и главен асистент към Клиниката по гръдна хирургия – ВМА (1989-2004 г.). От 2004 г. е Началник на Клиника по гръдна хирургия – ВМА. Има придобита научна и образователна степен „Доктор” (1998 г.) и научно звание „Доцент по гръдна хирургия” (2003 г.). Специализира в Канада през 2004 г. и лазерна хирургия в Германия през 2008 г.
Има над 130 публикации по проблемите на: Оперативно лечение на Миастения гравис, Лазерна белодробна хирургия, Видеоторакоскопска хирургия, Белодробна хирургия.
Президент е на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, член на Българското хирургическо дружество и на Европейската асоциация на гръдните хирурзи.

КОНТАКТИ

Проф. Деян Йорданов – Хирург – гр.София
Адрес: София, ул. Св. Георги Софийски 3
Тел.: 029225911

error: Alert: Content is protected !!