Проф. Генчо Начев – Кардиохирург – гр. София

Проф. д-р Генчо Начев е роден на 9.XI.1951 г. в Казанлък.

Потомствен хирург. Дядо му по майчина линия- Генчо Хаджигенчев е бил е адютант на 4-а дружина в 23-и пехотен Шипченски полк.
Проф. Начев завършва Медицинска академия – София през 1975 година  с отличие.

Кариерата си започва в хирургията на Окръжна болница – Стара Загора, след това е във Военна болница – Пловдив и в Клиниката по сърдечносъдова хирургия в МА – София.

Специализации:

*,,Сърдечно-съдова хирургия и трансплантология” в Медицински колеж Baylor, Хюстън, САЩ Methodis Hospita;

*,,Трансплантация на органи в гръдния кош” в Сърдечен институт, Минеаполис, САЩ;

*,,Хирургия на аортния корен. Хомографт, автографт и ,,Стентлес” –биологични протези” в Кралски колеж по хирургия, Лондон, Англия;

*,,Гръдна и сърдечно-съдова хирургия, подпомагащи циркулацията средства (изкуствени сърца)” в Немски сърдечен център (DHZ), Берлин, Германия;

*Специализация в Катедра по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, Реанимация и интензивно лечение, след гръдни и сърдечно съдови операции, Университет ,,Гьоте”, Франкфурт на Майн, Германия;

*Специализирал е в Меката на кардиохирургията в Хюстън, при проф. Дебейки;

Бил е зам.-директор и директор на НЗОК. От 2000 г. завежда Катедрата по сърдечносъдова хирургия на МУ – София. От 2006 г. ръководи СБАЛССЗ „Св. Екатерина”. Създава Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив, през 2002 г. и Клиника по кардиохирургия към МБАЛ “Света Марина” във Варна през 2005 г.

Членства:

-International /World/ Society of Cardio-thoracic surgeons (член-основател, член на УС и регионален делегат);

-International society for Cardio-Vascular Surgery (национален делегат);

-German Society of Thoracic and Cardio-vascular Surgery;

-Българска асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия – член;

-DanubienForum (член основател и член на Управителен съвет), European Society of Cardiothoracic Surgery;

-Euro-Asian Bridge – член на Управителен съвет;

-Българско Дружество по Кардиохирургия – Председател;

-Българско хирургично дружество;

-Дружеството по кардиология в България;

-Дружеството по съдова хирургия и ангиология;

-Научна комисия на ВАК (2010);

-Член на редакционната колегия на Списание  “Хирургия”, списание “Гръдна и сърдечно съдова хирургия”, списание “Ангиология и съдова хирургия;

-Член е на Управителен съвет на Фондации “Българска роза”, “Електронно здравеопазване” и “Св. Георги Победоносец и войн”;

-Главен редактор на списание “Кардиология и кардиохирургия”;

-Член е на УС на “Алфа клуб – Да оцелеем” – гражданско сдружение в обществена полза, както и на УС на Българската Федерация по Тенис;

Към настоящия момент има над 220 научни публикации в престижни национални и международни списания. Автор е на 5 учебника и 2 монографии. Ръководител е на девет докторанта и двадесет и осем специализанта.

Развива благотворителност, но отказва да говори за това, защото истинското добро не търси гласност.

Участва в организирането на редица престижни международни научни конгреси сред които са Danubien Forum; Първи Гръцко-Български медицински конгрес; Трети Гръцко-Български медицински конгрес; ІV-ти Национален конгрес на Асоциацията по гръдна и сърдечно-съдова хирургия; IX- ти конгрес на Euro-Asian Bridgeи други.

Почетен гражданин на гр. София и гр. Казанлък.

Получава следните призове: Медик на годината (1998г); Български Лекарски Съюз го удостоява с почетно отличие Лекар на годината (2006г.); Министерство на Здравеопазването, Национален Алианс “Живот за България”, Съюз на учените в България, Съюз на българските медицински дружества, Пловдивско лекарско общество и в. “Български лекар” го удостояват със званието Лекар на България (2009г.); Предаването По нашенски и в. “Български лекар” го удостояват с приз “Човеколюбие” за 2009г.; Награден е с най-високото отличие на Медицински Университет – София: почетен знак първа степен AESCLAPIUS за големи заслуги в развитието на българското медициснко образование, наука и практика; Получава награда „Лекар на Югоизточна Европа“ от Втория международен конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум, септември 2011г.; Носител е на орден „Стара Планина“ – първа степен.

 

КОНТАКТИ

Проф. Генчо Начев – Кардиохирург – гр. София
Адрес: гр. София, бул. Пенчо Славейков 52А
Тел.: 02/ 9159 404
Web site: http://www.uhsek.com/