You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Проф. Венцислав Цветков – УНГ – гр. София

Проф. Венцислав Тодоров Цветков е специалист по уши, нос и гърло.

През 1998 година оглавява УНГ клиника. Завършва медицина в София 1987 г и през 1992 год.призната с специалност по УНГ болести. Придобива образователна и научна степен “доктор” през 2002 година и титлата “доцент” през 2003 година.

Проф. Цветков има множество научни публикации и монографии, свързани с проблематиката на стапедопластиката, тимпанопластиката, функционалната ендоскопска синус-хирургия, радиочестотната термокоагулация, ринопластика, функционалните и естетични операции при пациенти с вродени и придобити малформации.

Наред с въвеждането на нови хурургични методи в оториноларингологията и пластичната хирургия, с голям успех за първи път прилага и кохлеоимплантацията при пациенти с вродена и придобита глухота.

Специализирал е в много европейски страни като Австрия, Германия, Чехия, Франция и др.

Ежегодно провежда курсове по ринопластика със специалисти по оториноларингология, които курсове обхващат лекционен материал и практически упражнения.

В Клиниката по уши, нос, гърло (УНГ) болестикъм Военномедицинска академия (1989 г.) се извършва значителна по обем диагностична, лечебна, експертизна, лечебно-преподавателска и научно-изследователска дейност.

Клиниката по уши, нос, гърло (УНГ) болести към Военномедицинска академия, София развова щирок спектър от дейности в областта на оториноларингологията:

  • диагностика;
  • терапия;
  • хирургия;
  • кохлеарна имплантация.

 

КОНТАКТИ

Проф. Венцислав Цветков – УНГ – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 3, Военномедицинска академия, етаж 12
Адрес: гр.София бул. Пенчо Славейков 2
Тел.: 024344000; 029225465;
Е-mail:
Web site: http://ung.bg/

error: Alert: Content is protected !!