You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Проф. Бойко Коруков, д.м. – Хирургия – гр. София

Проф. Бойко Коруко, д.м. е специалист по хирургия.

Практикува в Клиниката по хирургия към УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ в град София.

Проф. Коруков завършва медицина през 1979 г. в Медицинска академия, София. През 1985 г. придобива специалност Хирургия. Специализира в Институт за следдипломна специализация, Будапеща. През 2008 г. специализира здравен мениджмънт във Франция.

Професионално развитие:

 • 1979 г. – завеждащ Селски здравен участък с. Склаве, Благоевградски окръг
 • 1980-1981 г. – Военна болница – Манагуа, Никарагуа
 • 1981-1982 г. – участъков лекар, Окръжна поликлиника, Благоевград
 • 1982-1985 г. – клиничен ординатор, Катедра по спешна хирургия, Институт по хирургия
 • 1985-2005 г. – асистент, старши асистент, главен асистент, главен административен асистент, доцент, Клиничен център по спешна медицина
 • 2005 г. – член на Съвета на директорите на МБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • 2006 г. – 2013 г. – Изпълнителен директор на МБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

Членство:

 • Българско хирургическо дружество – член на Пленума
 • Национален съсловен съюз на лекарите хирурзи в България, 2001-2004 г. – член на надзорния съвет
 • Списание “Българска хирургия”, 2001-2004 г. – научен секретар
 • Списание “Висцерална хирургия” – научен секретар 2005 г.

От 2016 г. началник на клиниката по хируггия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД.

Проф. Бойко Коруко има 113 участия в научни форуми и публикации.

184b7cb84d7b456c96a0bdfbbeaa5f14_XL 3201kk abfa047f-856f-4e9d-92c0-99b959c2cfc6.m path_56686

КОНТАКТИ

Проф. Бойко Коруков, д.м. – Хирургия – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Бяло море 8
Тел.: 02/ 9432280

error: Alert: Content is protected !!