проф. Аспарух Аспарухов – ортопед и травматолог гр. Плевен

Published by burn on

Проф. Аспарух Аспарухов е утвърден специалист в областта на ортопедията и травматологията.

Практикува в градовете Плевен и Варна.

КОНТАКТИ

проф. Аспарух Аспарухов – ортопед и травматолог гр. Плевен
Адрес: Плевен, ул. Георги Кочев 8 а