Проф. Александър Иванов Хинев – Уролог- гр. Варна

Проф. Александър Иванов Хинев е специалист по урология.

Началник клиника в Клиника по урология към УМБАЛ Св. Марина – Варна.

Образование:
1971-1976 г. ІЕГ „Хр. Кабакчиев” – Варна /английски език/: Първенец на випуска; Златен медал за отличен успех.
1978-1984 г. Медицинска Академия, ВМИ – Варна (Диплома за завършено висше образование № 000801/ 27.10.1984г.): Първенец на випуска;Златен Хипократов медал за отличен успех.
1990 г. Придобита специалност по урология (Диплома №35777/3.01.1990г. – Медицинска академия гр. София)
1996 г. Дисертация (образователна и научна степен «доктор») на тема:
«Прогноза и метафилактика на суперфициалните тумори на пикочния мехур» (Диплома № 24590/27.02.1997г.)
2001 г. Икономически Университет – Варна: Свидетелство за професионална
квалификация по здравен мениджмънт (Рег. № 7358/4.07.2001г. – Икономически Университет гр. Варна)
2005 г. Придобита специалност по онкология (Диплома № 0769/26.05.2005г. – Медицински Университет гр. Варна)

Професионален опит:
1984 – 2004 г.
2001 – 2002 г.
МУ- Варна, Клиника по урология,
УМБАЛ ”Св. Анна” ЕАД
Медицински център „Амрита”, Абу Даби,
2004 г. – досега ОАЕ
МУ- Варна, Клиника по урология,
УМБАЛ ”Св. Марина” ЕАД
1984 г. – досега Хирургична и лечебно-диагностична дейност
1984 – 2006 г. Лекар – ординатор
2006 – 2007 г. Началник Урологично отделение
2007 – 2011 г. Началник ІІІ Хирургическа клиника
/Урология и Съдова хирургия/
2011 г. – досега Началник Урологична клиника
2013 г. Национален консултант по Урология /
Заповед № РД-09-107 / 05.07.2013г./

Специализации:
1990 Военномедицинска академия, София (Nd:YAG лазерна терапия)
1994 Dept. Urology, Charite, Berlin, Germany (Лапароскопска Урология)
1995 San Lorenzo de el Escorial, Spain (Семинар върху доброкачест-
вените и злокачествени заболявания на простатата)
1996 St. Luke’s Hospital, Valetta, Malta (Ендоурология)
1998 l’Universite Pierre et Marie Curie, Hopital Tenon, Service d’Urologie,
Paris, France
1999 Dept. Urology, Lund University, Lund, Sweden
2001 Urology & Nephrology Center, Mansoura, Egypt (Реконструктивна
урология и бъбречна трансплантация)
2001 Икономически Университет – Варна (Курс по Здравен
Мениджмънт)
2003-2004 Dept. Urology, Kanazawa University, Kanazawa, Japan (Молекулярни
механизми на костното метастазиране при рак на простатата)
2007 Hopital Saint Louis, Service d’Urologie, Paris, France (Бъбречна
трансплантация)
2008 Inselspital, Department of Visceral Surgery, Bern, Switzerland
(Бъбречна трансплантация)
2009 Department of Urology, Craiova, Romania (HIFU)
2010 ВМИ – гр. Плевен, България (Роботизирана хирургия)
2010 Department of Urology, Cluj-Napoca, Romania
(Роботизирана хирургия)
2010 University College of London, London, United Kingdom (MRI/TRUS
-навигиран HIFU)
2011 Военномедицинска академия, София (Лечение на ДПХ с Но-лазер
/HoLEP/)
2011 Oxford University Hospital, Oxfordq United Kingdom (Ендоурология)
2013 13th International Urological Forum, London, United Kingdom
(Реконструктивна хирургия)
2013 Women’s Health Workshop, Rome, Italy (Реконструктивна хирургия
на тазовото дъно и женска инконтиненция)

Академично развитие:
1984 – 1990 г. Научен сътрудник ІІІ ст. към Урологична клиника,
Катедра по Хирургически болести, научна специалност „Урология”
1990 – 1993 г. Научен сътрудник ІІ ст.
1993 – 2000 г. Научен сътрудник І ст.
31.05.2000 г. Придобиване на научното звание “доцент” по научна
специалност: „Урология” /Свидетелство за научно звание № 20254/07.08.2000г./
2004 – 2012г. Председател на комисията по програма „Еразъм” към МУ – Варна

Академични интереси:
 Онкоурология;
 Ендоурология /вкл. Лапароскопска урология/;
 Андрология;
 Реконструктивна хирургия;
 Бъбречна трансплантация

КОНТАКТИ

Проф. Александър Иванов Хинев – Уролог- гр. Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1
Тел.: 052/ 978 651