“Проген” ООД гр. София

Проген ООД извършва ДНК тестове за бащинство и криминалистически ДНК експертизи ( ДНК анализ на веществени доказателства и сравнителни материали ). Дружеството е изцяло българско и разполага със собствена модерна ДНК лаборатория, базирана в гр.София. Експертите ни имат дългогодишен стаж от ДНК лабораторията на НИКК-МВР и са регистрирани като вещи лица в съдилищата на РБългария.
ДНК анализи
– Определяне на родителски произход (бащинство)
– Определяне на биологично родство по бащина и майчина линия
– Криминалистика (идентификация на биологичен материал)
– Определяне на индивидуален ДНК профил за целите на бъдеща идентификация (граждани и лица с рискови професии – военни, пилоти, миньори, моряци и др.)
– Генотипиране на животни за определяне на родословие и идентификация на аборигенни породи (говеда, кучета, коне, овце)
– Определяне състава на хранителни продукти (от животински и растителен произход)
Разработване и въвеждане на методики
– Разработване и валидиране на методики за диагностика на вирусни и бактериални инфекции (PCR и количествен PCR анализ),
– Разработване и валидиране на методики за ранна диагностика на онкологични заболявания (туморни маркери, чрез real-time PCR техники)

Практически курсове
– Теоретични и практически курсове за усвояване на молекулярно-биологични техники (за начинаещи, за напреднали и по конкретно задание)
Консултации и проекти
– Изграждане на лаборатории (за генетични изследвания, диагностика и контрол)
– Подготовка на научни и научно-приложни проекти.
– Участие в научни и научно-приложни проекти
Сервизна дейност
– Калибриране на апарати за PCR, Real-Time PCR, автоматични ДНК секвенатори, спектрофотометри и флуориметри
Призвание
Екипът на Проген ООД се стреми да предложи най-добрата услуга за генетична идентификация. Постоянно развиваме професионалните си умения и разширяваме познанията си. Високото качество на услугата и гарантираната конфиденциалност относно личните данни на клиента са задължителен елемент в нашата работа.
Вярваме, че нашият опит, креативност и модерно оборудвана лаборатория са предпоставка за успешно сътрудничество.
Контрол на качеството
Извършваните от специалистите на Проген ООД анализи са валидирани съгласно световните стандарти в съответната област.
Дейността ни е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 и подлежи на външен качествен контрол – GEDNAP, Германия.

 

Управление на данните
Фирма Проген е регистриран оператор на лични данни съгласно българското законодателство.
Всяка проба се обозначава с уникален идентификационен номер и се обработва конфиденциално. След издаване на експертизата всички ДНК проби се унищожават.
Получените данни служат единствено за целите на експертното изследване и не могат да дадат отговор на никакви други въпроси, свързани с генетиката на индивида /напр. наличие на или риск от генетично заболяване, предразположение към ракови или психични заболявания, развитие на зависимост към алкохол и др.

УСЛУГИ

  • Бащинство
  • Биологично родство
  • Криминалистика
  • Индивидуален ДНК профил
  • Генотипиране на животни
  • Анализ на продукти
  • Анализ и въвеждане на методики
  • Обучение
  • Статистическа обработка на данни
  • Проекти

КОНТАКТИ

“Проген” ООД гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247
Тел.: 0879 980 057
Е-mail:
Web site: http://progene.my.contact.bg/