Полк. Доц. Венцислав Мутафчийски – Хирург гр. София

Published by burn on

Полк. Доц. Венцислав Мутафчийски е Началник на клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология към Военномедицинска Академия гр. София.

 

 

 

 

 

Медицинско образование и специализации

 • 1984 – 1990 Завършва Медицински Университет – София, специалност медицина
 • 1989 Офицер в БА
 • 1990 – 1991 Интернатура в КОХ – ВМА – София
 • 1991 – 1993 Началник в медицинска служба в поделение ІV-ти километър – ГЩ
 • 1993 – 1996 Клиничен ординатор КОХ – ВМА – София
 • 1996 Придобита специалност „Обща хирургия”
 • 1996 – 1997 Лекар ординатор във ВБ – Бургас
 • 1997 – 2002 Асистент в КСХ – ВМА – София
 • 1998 – 2000 Изпълняващ длъжност Началник диагностично оперативен сектор към Катедра по спешна медицина
 • 2001 Старши асистент
 • 2000 – 2003 Старши асистент в КОХ – ВМА – София
 • 2003 – 2008 Главен асистент в Клиика по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия – ВМА – София
 • 2005 Придобита специалност „Военна хирургия”
 • 2005 Завършва едногодишен лекционен курс по „Мениджмънт по управление на здравеопазването”
 • 2005 Докторант на тема „Взривни травми”
 • 2011 Придобива образователна и научна степен Доктор с дисертация на тема „ Взривна травма”
 • 2012 Придобива научна степен Доцент към клиника по „Чернодробно – панкреатична хирургия и трансплантология”
 • 2013 Началник клиника по „Ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология”-ВМА
 • 2014 Началник катедра „Хирургия”-ВМА
 Участие във военни мисии
 • 2000 Македония – Бежански лагер Радуша
 • 2003 Медицинска евакуация на пострадали при терористичния акт в гр. Кербала – Ирак
 • 2004 (януари) Медицинска евакуация на пострадалите при терористичния акт в гр. Кербала от Болница Ландщул – Германия до ВМА – София
 • 2004 (май) Медицинска евакуация на военослужещи от Болница Ландщул – Германия до ВМА – София
 • 2006 – 2007 Хирург в Испанската военно-полева болница, База „Арена”, Херат – Афганистан
 Специални умения:
 • Коремна хирургия
 • Чернодробно – панкреатична хирургия
 • Лапароскопска хирургия
 • Спешна хирургия
 • Чернодробна трансплантация
 • Интраоперативна ехография
 Учебно научна дейност:
 • 3 съавторства в монографии
 • Преподавателска дейност към Катедра по хирургия – ВМА
 • Докторантура на тема ‘Взривни травми’
 • Над 160 публикации в наши и чужди списания
Членство в съсловни организации
 • Българско хирургично дружество
 • Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози
 • ESTES (European Society of Trauma and Emergency Surgery)
 • AMSUS (Association of Military Surgeons of United States)
 • IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists)
 • EDS (European Digestive Surgery)
 • WSACS (World Society of Abdominal Compartment Syndrome)
 • FACS – Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите
Членства в ръководни органи на съсловни организации
 • Президент на Българския Борд на Балканския Военномедицински Комитет
 • Президент на Балканския Военномедицински Комитет
 • Президент на Българско научно дружество по военна медицина
 • Член на управителния съвет на Научното дружество по спешна медицина
 • Дипломиран член на Американското дружество на хирурзите
Специализации в чужбина
 • 2008 Reginal Medical Center – Landshtul – Критични състояния при военна травма
 • 2008 – 2009 Мадрид – „ Болница 12 Октомври” Новости в коремната ирургия и трансплантация на черен дроб
 • 2009 Париж – Master Class – „Лапароскопска чернодробна хирургия”
 • 2011 Милано – SILS

КОНТАКТИ

Полк. Доц. Венцислав Мутафчийски – Хирург гр. София
Адрес: гр. София, бул. Г. Софийски 3 ет.6
Тел.: 0888 518969
Е-mail: