Пламен Димитров – Невролог, Клиничен психолог – гр. Варна

Д-р Пламен Димитров е лекар със специалност по неврология и клинична психология.

Прилага в практиката Транскраниална магнитна и електрическа стимулация.

Област на професионална компетентност:

  • Нарушения в нервно-психичното развитие в детска възраст,
  • Детски аутизъм,
  • Хиперактивност с дефицит на внимание,
  • Други нарушения в детското развитие,
  • Учене, памет и когнитивни процеси,
  • КоличественоЕЕГ и неврофийдбек терапия.
  • Невро-психични нарушения при възрастни

Образование и квалификация:

  • Образователно-квалификационна степен: Магистър
  • Специалност: медицина

Други специалности и специализации:

Неврология, Магистър по Клинична психология. д-р Пламен Димитров е лекар, специализиран в областта на неврологията и магистър по клинична психология със защита на тема “Ранна диагностика и терапевтични методи при аутизъм” към Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.

В практиката си използва възможностите на класическата медицина и невро-психо-фармакология, в комплекс с психотерапевтични методи, невротренинг, диагностика, консултиране и изработване на индивидуални терапевтични програми за състояния от аутистичния спектър, нарушения в нервно-психично развитие, речеви и комуникативни нарушения, поведенчески нарушения.

Д-р Пламен Димитров е ЕЕГ неврофийдбек терапевт.

През 2016 година д-р Димитров премина обучение при д-р Х. Шнайдер за транскраниална стимулация при деца с аутизъм.

Стаж по специалността: 19 години

Месторабота и длъжност:

Медицински университет, Варна; кабинет и консултант към Учебно-творчески център “Пламък”, гр. Варна
Член на Български лекарски съюз и Дружеството на психолозите в България: регистрационен №BG-RP-1322

КОНТАКТИ

Пламен Димитров – Невролог, Клиничен психолог – гр. Варна
Адрес: гр. Варна
Тел.: 0898621474
Е-mail: