Пламена Николова – Психолог гр. Варна

Published by burn on

Пламена Николова е магистър по психология. Занимава се с терапия на зависимости, с психологично консултиране, психология на развитието, психодиагностика, психология в образованието, емоции и мотивация, сексуално поведение и сексуално насилие, здравна психология, насилие, травма, превантивна психология, проблеми в ученето.

 

Пламена Николова е специализирала “Обучение на обучители по превенция на сексуалното насилие над деца и младежи”. Натрупала е опит в различни тренинги за работа с деца с хиперактивност и дефицит на внимание. Квалифицирана е да провежда терапия и обучение на деца от аутистичния спектър по програма TEACCH, както и терапия по метода на Монтесори. Била е на обмен на опит в психиатрична клиника за ресоциализация в гр.Листал, Швейцария.

В момента работи като психолог- консултант, секретар на Сдружение “Грижа за теб”- НПО ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТИРАНЕ на деца, родители и семейства в риск. Тук провежда почасови групови занимания на деца със специфични образователни потребности; води групи за деца и младежи за превенция на насилие, зависимости и други рискови поведения; групи за зависими; групи за родители; провежда индивидуални психологически консултации.

 

КОНТАКТИ

Пламена Николова – Психолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, Ул. "Скопие" 14
Тел.: 087 888 2518
Е-mail: