Пламена Иванова – Психолог гр. Варна

Пламена Иванова е специалист по психология.

Област на професионална компетентност:
– Предоставям психологическо консултиране на деца, юноши и възрастни.
– Семейно консултиране, кризисна интервенция, професионално консултиране и ориентиране.
– Работя с деца в риск – с проблемно поведение, проблеми в ученето, преживели насилие, деца със СОП.
– Предоставям психологическа подкрепа при намаляване на тревожността и справяне със стреса.

Области, в които Пламена Иванова има опит:
– Психология на личността. Индивидуални различия.
– Сексуално поведение.
– Насилие, сексуално насилие, травма, зависимости.

Психотерапевтично обучение: Обучава се за психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България; психоаналитик към Асоциация “Българско психоаналитично пространство”.

Други специалности и специализации:
Обучава се в арт терапевтични техники към Arts & Therapy – София.

Стаж по специалността: 11 години

Месторабота и длъжност:
– Психолог на частна практика
– Фондация “Децата на бъдещето” Подобряване качеството на живот и развитие на хората в България. Създаване на възможности за по-ангажирано участие на родителските общности при отглеждането и възпитанието на децата и за здравна превенция. Подпомагане на децата и младежите в неравностойно положение и специфични образователни потребности. Превенция на асоциални прояви и зависимости сред младите хора. Осъществяване на дейности и разработване на проекти за възстановяване и опазване на околната среда, устойчиво развитие и екологично възпитание у подрастващите.

КОНТАКТИ

Пламена Иванова – Психолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Патриарх Евтимий
Е-mail:
Web site: http://psihologicheska-podkrepa.info/