Петър Василев Вълков – психолог гр. София

Published by burn on

Петър Вълков е специалист по клинична психология. Автор на редица статии и публикации по психология и християнство. Консултант в Медико-дентален център “Орион”.

Образование и специализации:

Септември 2012 – март 2013 г. – обучение в Кьолнския университет (Германия) в рамките на докторантурата по Клинична психология
2009 г. – завършва магистратура по Клинична и консултативна психология – СУ “Св. Климент Охридски”.
2008-2009 г. – Специализация в Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум”, отделение по Клинична Психология.
2006 г. – завършва бакалавър по Психология – ВТУ “Св. Кирил и Методий”.

Услуги:

1. Психодиагностика

Диагностициране на възрастни (разстройства на интелект, внимание, памет, мислене, емоции, личност). Диагностиката се провежда с използване на специализирани тестове.

2. Психологическа консултация

на юноши за:

– професионално ориентиране и кариерно развитие
– проблеми в общуването с връстници, учители или родители

на възрастни при:

– емоционални затруднения и депресии
– тревожни разстройства (натрапчиви мисли, страх)
– проблеми в общуването
– проблеми с партньора
– справяне с кризисни ситуации
– остър или хроничен стрес
– психиатрично разстройство
– консултиране на родители
– когато животът изгуби смисъл…

Обучение

Итерактивните лекции, семинари и тренинги се провеждат в групи между 8 и 12 човека:

– Фитнес за ума: мисловни карти (1, 2 ниво). Вижте мнението на участниците тук.
– Комуникативен тренинг (изграждане на комуникативни умения чрез преживяване)
– как да кандидатстваме за работа (написване на представително CV, мотивационно писмо, подготвяне за интервю)
– стрес и психосоматични болести
– управление на конфликти
– как да изградим адекватна (положителна) самооценка
– други

Консултациите се извършват след предварително уговорен час.

КОНТАКТИ

Адрес: гр. София, ул. “Майски ден” № 9, партер
Телефон: 02 491 2445 (МДЦ “Орион”); 0895 632139
E-mail: petervilkov@gmail.com
Личен сайт – https://sites.google.com/site/petervilkov/