Павлина Стоянова – Психолог гр. Варна

Published by burn on

Павлина Стоянова е специалист по приложна психология.

Работи като психолог-консултант с частна практика.

Област на професионална компетентност:
Психология на личността, Психологично консултиране, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Социална психология, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология, Трудова и организационна психология, Проблеми в ученето

Други специалности и специализации:Консултиране

Стаж по специалността: 1 година

КОНТАКТИ

Павлина Стоянова – Психолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Дебър
Тел.: 088 786 8735
Е-mail: