Очен медицински център “Виста” – Стара Загора

Published by burn on

Началото на извънболничната специализирана медицинска помощ е от 1992 год. със създаването на частен лекарски кабинет. През 1995 год. с няколко колеги спечелихме на търг общинско място с отстъпено право на строеж на ул.”Стефан Караджа” 88, на което построихме Медицински център ”Свети Лука”.

От началото на работата на практиката разширяваме непрекъснато дейността си, като увеличаваме и модернизираме оборудването си и едновременно с това въвеждаме нови методики в работата си. На площ от 80 кв.м. имаме разгърнати два кабинета, чакалня и сервизни помещения. Основният ни кабинет е оборудван с офталмологичен юнит с шпалт-лампа на фирмата CSO, кератоавторефрактометър HUMPHREY – ZEISS и проектор на знаци за изследване на зрителната острота на СSO. През 1998 год. закупихме периметър KOWA AP –340 на фирмата KOWA, като за първи път в района въведохме автоматичната компютърна периметрия по 15 програми.

От 1999 год. имаме закупен лазерен апарат LAZEREX LPI 532 PHOTOCOAGULATOR на фирмата LAZEREX с което въстановихме методиката лазер терапията при съдови заболявания на ретината включително и на диабетична ретинопатия в условията на частна практика. От 2009 год. вече разполагаме с последен модел лазер на фирмата ELLEX и оптичен кохерентен томограф STRATUS OCT 3 на фирма ZEISS.

След закупуването на А scan OPHTHASONIC на фирмата MENTOR разработихме и изпoлзуваме в нашата работа и ултразвуковата диагностика.

От 2000 год. имаме сключен договор с Районна Здравноосигурителна Каса ( РЗОК), а от няколко години и такъв за извършване на високоспециализирана дейност:

  • Лазертерапия при диабетна ретинопатия
  • Флуоресцеинова ангиография на съдовете на окото

При редица заболявания на очното дъно лазеркоагулацията е основен метод на лечение, а при диабетичната ретинопатия тя се явява единствен ефективен метод на лечение, когато е започната навреме и проведена последователно и професионално. Точни индикации за лазер лечение се поставят на базата на направена флуоресцеинова ангиография (ФА) на очното дъно с помощта на фундус камера.

Използваната от нас фундус камера VISUCAM lite на фирмата Carl Zeiss е последно поколение дигитална камера. Флуоресцеиновата ангиография изяснява патогенезата на заболяванията на ретината, а лазер терапията се явява патогенетичното им лечение.Това обуславя разглеждането на диагностичната методика ФА и лечебната методика – лазер терапия като едно неразривно цяло. ФА се явява метод с големи диагностични възможности при заболявания на ретината , който прецизира и уточнява индикациите за приложение на лазер терапия и контролира резултатите в хода и края на лазерното лечение.

ФА методиката се състои в следното: Венозно се инжектира от медицинската сестра 20 % апирогенен разтвор на натриевата сол на флуоресцеина в ампули от 5 мл. и посредством фундус камерата наблюдавайки очното дъно се правят серия от снимки, които позволяват да се визуализира преминаването на веществото през съдовете на очното дъно, тяхната пропускливост и натрупването му в тъканта на очното дъно. Регистрираните промени се отчитат и анализират от лекаря и на тази база той подбира най-правилната техника за лазерното им лечение и контролира ефекта от това лечение.

Навременното диагностициране на промените при съдовите заболяванията на ретината и по специално при диабетната ретинопатия е от изключителна важност за предотвратяване на слепотата от нея. Като се има впредвид, че в България около 2 % от населението е с диабет, а слепотата от диабет е на първо място сред причините за слепота в България, може да се разбере сериозността на проблема.

 

КОНТАКТИ

Очен медицински център “Виста” – Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа 88
Тел.: 042/ 681 011; 042/ 602 611
Web site: http://eyecentervista.com/