“ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД – гр. Самоков

Published by burn on

Нашата дейност е обслужване на организации по трудова медицина. Нашата фирма има за цел подобряване условията на труд . За да я постигнем ние следим и вкарваме ново оборудване, нормален режим на работа и почивки, намаляване на отсъствията от работа поради заболяване.

“ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД е оборудвана с високотехнологична техника и апаратура за извършването на медицински и физически изследвания и измерения.

Фирмата ни има честта да работи с екип от специалисти, магистри по медицина.

УСЛУГИ:
– Пълен преглед на фирмената документация по безопасност и здраве
– Оценка на риска на работното място и програми за намаляването му
– Обучения: По оказване на първа помощ, За длъжностни лица по ЗБУТ и всички подлежащи на обучение съгласно Наредба РД 07-2 – , На Комитети и Групи по условия на труд
– Организиране на схемата за провеждане на инструктажи
– Здравно наблюдение и здравни анализи
– Организиране и извършване на профилактични медицински прегледи
– Измерване от акредитирана лаборатория на физични фактори – осветление, микроклимат, шум и вентилация
– Измерване на всичко необходимо по електробезопасност
– Трудово правни консултации за работодателя
* възможност за подпомагане при внедряване на НАССР
* възможност за подпомагане при внедряване на ISO 9001 – 2008
* възможност за подпомагане при внедряване на OHSAS 18001

– Осигуряване на преференциални цени на висококачествени и сертифицирани: работно облекло и специализирано работно облекло, работни обувки и специализирани работни обувки, лични предпазни средства
– Осигуряване на преференциални цени на застрахователни услуги за работодателя

Минимален състав:
д-р Георги Александров Иванов; инж. Павлинка Ангелова Джарова; Пенка Стефанова Тодорова

 

КОНТАКТИ

“ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД – гр. Самоков
Адрес: гр. Самоков ул. Подридна 62
Тел.: 0888231779