Нова Надежда – Кавлаков ЕООД – Служба по трудова медицина – гр. Пловдив

Published by burn on

„НОВА НАДЕЖДА – К” ЕООД е частно българско дружество. Основано е през месец април 2007 година и от този момент непрекъснато се развива и разраства. Основна дейност на фирмата е консултантска дейност (обслужване) на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Към фирмата е регистрирана Служба по трудова медицина както следва:

  • Регистрация на МЗ № 826 / 10.05.2007 г.
  • Пререгистрация на МЗ № 264-1/19.05.2008 г.
  • Администратор на лични данни – Удостоверение №0054468 / 27.07.2009 г.
  • Пререгистрация на МЗ №264-2/31.01.2011г.

Трудовата медицина е медицинска специалност, занимаваща се с оценка на здравето на работещите, връзката му с условията на труд и работните процеси, подпомагане на управлението на здравето, уменията и работоспособността на цялото работещо население и управлението на индивидуални случаи в аспект на работоспособност и производителност. Тя се занимава с първична, с вторична и третична профилактика на увреденото здраве, с потенциално въздействие върху здравето на цялото население. Трудовата медицина е една от основните дисциплини на професионалното здраве.

Основните цели на трудовата медицина са:

  • Поддържане и промоция на здравето и работоспособността на работниците;
  • Подобряване на работната среда и работата, за да допринасят повече за безопасността и здравето на работещите;
  • Организация на работата и култура на труда в насока, подпомагаща здравето и безопасността при работа.

Новата концепция, свързана с по-широкото понятие на професионалното здраве, насочва не само към предотвратяване на професионални заболявания и травматизъм, но и към цялостна защита и промоция на здравето и работоспособността на всички работещи.

Тези комплексни цели се осъществяват в сътрудничество с множество медицински и немедицински специалисти, от които главна роля играе специалистът по трудова медицина.

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

Нова Надежда – Кавлаков ЕООД – Служба по трудова медицина – гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул."Димитър Страшимиров" 22А
Тел.: 0888262925, 032333424
Е-mail: