Националния център за протезиране – Горна Баня гр. София

Published by burn on

През 1957г. Д-р Константин Стойчев полага основите на протезирането в България. След назначаването му в Института по възстановителна хирургия – Горна баня със съдействието на проф. Шлегел /водещ ортопед на тогавашната ГФР / се изгражда модерната за времето си база за протезиране на ул. Петко Напетов № 56. От 2003г. в изпълнение на изискванията на новия Закон за лечебните заведения дейността се извършва под формата на акционерно дружество.

Националния център за протезиране Горна баня е не само наследник и правоприемник на основата и традициите в протезирането от 1957г. до сега, но същия продължава развитието си и до днес, като един нов модерен и съвременен протезен център. От 2013г. след близо 5 годишно проучване на съвременните технологии на най-добрите производители ние заработихме в стратегическо партньорство с водещата компания в производствето на протези Щрайфенедер-Германия, като българо-германски център за протезиране под формата на партнершип.

С мрежата си от 19 Центъра за обслужване на пациенти, разположени в големите градове в цяла България, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ – ГОРНА БАНЯ създаде организация, която дава възможност да се затвори пълният цикъл на обслужване и грижа за пациента : от получаване на необходимата болнична помощ чрез провеждане на болнично лечение, при необходимост – ампутация и реампутация на горни и долни крайници от най-опитните и високо-квалифицирани екипи в страната, през възстановяването на пациента, изработване и поставяне на протези на горни и долни крайници, ортези и други помощни средства, до рехабилитация и обучение на пациентите за приспособяването им за живот и дейност с помощните средства.

Реалната социална интеграция на хората с увреждания е възможна единствено чрез осигуряването на адекватни помощни технологии, тъй като те спомагат за компенсиране на функционалните ограничения и позволяват на тези хора да участват в ежедневните си дейности. Нашето българо-немско партньорство гарантира именно това.

Това което ни прави различни и единствените, които предлагат гарантирана комплексна грижа е рехабилитацията и обучението в ползване на медицинското изделие – протеза. Ние осъзнаваме, колко жизнено важна е рехабилитацията за самите пациенти и даваме гаранции за тяхната реинтеграция в активния живот обществен живот, като ги „вдигаме на крака” и им връщаме персоналната автономност.

При нас грижата за пациента се изразява в 7 дневна рехабилитация в болнична обстановка, включваща: ежедневно двуразово обучение в ходене с протеза, като за всеки пациент се изготвя индивидуална сутрешна и следобедна програма включваща различни техники и ЛФК индивидуални занимания.
Не е лека задачата да адаптираме пациента към т.н. изкуствен крайник, но и да го ресоциализираме , да го върнем към стария му начин на живот чрез различни начини на общуване , беседи, обучение. Това е нашата основна цел.

Личността на пациента, неговият ангажимент, готовност за коопериране, мотивация и активност, както и степента на усвояване, успоредно с условията на заобикалящия го семеен и професионален кръг, определят успешното прилагане на протезата в смисъла на нейната същност като помощно средство.
Преимуществата ни са в нашата история, традиция и ноу-хау, нашата отдаденост към нуждите на пациентите, непрекъснатия стремеж за образование и квалификация и към прилагане на най-напредналите технологии в продуктите и услугите, които предлагаме, което може да се види във всичките ни центрове за обслужване на пациенти в цялата страна.

Понастоящем Националния център за протезиране работи в сдружение с Щрайфенедер – Германия под формата на стратегическо дългосрочно партньорство, което гарантира прилагането на най-съвременните и водещи продукти в областта на протетиката и ортотиката.

Със сигурност това дава възможност безкомпромисно да се защити нашата работа, изразяваща се в : качество, компетентност, коректност.

ПРЕДИМСТВО

Националния Център за протезиране предлага специализиран индивидуален и комплексен подход към всеки пациент – това е нашето най-голямо предимство. За разлика от останалите субекти в бранша ние не продаваме протези. Ние предоставяме услуга изразяваща се в комплексна грижа за протезирания.
Всеки пациент е подложен на обстоен преглед и оценка на състоянието му още при постъпването в центъра. Акцентът е поставен върху неговите специфични нужди.
От 2013 година, след сериозна работа с лидерите в протезирането в Европа, Центърът заработи в стратегическо партньорство – партнершип с водещата германска компания Щрайфенедер – Мюнхен. Ние изцяло си сътрудничим само с водещите фирми в областта на протезирането. С въвеждането на най-модерните технологии и методи в клиничната си практика, ние даваме възможност на пациентите да постигнат генерално подобрение в тяхната подвижност и ги правим независими и пълноценни участници в обществения живот.
Ние комбинираме ресурсите на националния комплекс с удобството и персоналното внимание на местните центрове за обслужване на пациенти. Реално пациентите, ползващи нашите услуги в протезирането и рехабилитацията могат да получат качествено обслужване без да се налага да пътуват далече от удобството и сигурността на дома си. Независимо от това нашите мобилни и висококвалифицирани екипи могат да достигнат по всяко време до всяка точка от страната, да окажат помощ на място или да транспортират нуждаещите се.

ОРТОПЕДИЧНИ ОБУВКИ

ОРТЕЗИ

Информация за изработваните в НЦПР пластмасови ортезни средства
Пластмасови корсети от тип “Бостън”, “Милуоки”, “Станяра”, “Шено”
Покриват целия диапазон от ниски и високи компенсирани сколиози, кифосколиози, заболяване на “Шоерман-Мау” /нарушен растеж на телата на гръдните прешлени/ във възрастта на активен растеж.

Сколиози

Кифосколиози

Реклинационен корсет тип “Жувет”
При счупени прешлени, както и при остеопоротични деформации на прешлените /счупване на телата на прешлените в резултат на остеопороза с последващи деформации/.

Ортеза за “Птичи гърди”

Фиксиращи и коригиращи ортези за горен и долен крайник
При счупвания, деформации, тендовагинити, епикондилити, след мозъчен инсулт и други перонеални увреди, ДЦП, както и фиксация на “Лъжлива става” /незарастнало счупване/

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

Националния център за протезиране – Горна Баня –

Website: www.protezi.bg
Адрес: гр. София, кв. Горна Баня, бул. Никола Петков №56
Тел.: 02 955 72 11
Факс: 02 955 72 35
Е-mail: office@protezi.bg