“Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД гр. София

Published by burn on

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация-ЕАД e правоприемник на Национален институт по курортология и физиотерапия, основан през 1946г. Тя е най-старото рехабилитационно заведение на територията на София, положило основата и развило всички направления в областта на физикалната медицина, рехабилитацията и курортологията в България.

Лечебното заведение е разположено в обширен парк. На територията му се намира източник на минерална вода „Овча купел” от сондаж 1ХГ.

НСБФТР-ЕАД се намира в старата част на кв. „Овча купел” в близост до автогара „Овча купел”, има удобни транспортни връзки с трамваи № 11 и 19 и автобуси № 45, 73 и 107 .
СТРУКТУРА

Диагностично-консултативен блок с:
– приемно-консултативен кабинет
– клинична лаборатория
– микробиологична лаборатория
– рентгенов кабинет

Отделение по физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести – 46 легла – трето ниво на компетентност.

Отделение по физикална терапия и рехабилитация на заболявания на нервната система – 50 легла – трето ниво на компетентност;

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина (без легла) – трето ниво на компетентност
с терапевтични сектори по физиотерапия, лазертерапия, кинезитерапия, луго- и калолечение, трудотерапия, речева рехабилитация.

Болницата е изцяло реиновирана и оборудвана с модерна и съвременна медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика и терапия на редица заболявания.

Има сключен договор с НЗОК и НОИ.
МЦ АКВА 2003

МЦ „Аква-2003”ЕООД има сключени договори със специалисти по:
– физикална и рехабилитационна медицина,
– ортопедия и травматология,
– клинична лаборатория,
– микробиология,
– рентген

Медицинският център гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти от София с направления за:
– консултация – Направление № 3;
– високоспециализирана дейност – Направление № 3а;
– медико-диагностична дейност – Направление № 4.

МЦ „Аква- 2003” предлага на гражданите, както и за здравнонеосигурените лица, всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности и срещу заплащане съгласно утвърден ценоразпис.
ЛЕЧЕБЕН ПЛАЖ ОВЧА КУПЕЛ

ЛЕЧЕБЕН ПЛАЖ „ОВЧА КУПЕЛ” е разположен на територията на НСБФТР-ЕАД.
Басейните и душовете на плажа се захранват с натурална минерална вода от сондаж 1ХГ.

Минерална вода „Овча купел” се характеризира като минерализирана, хипотермална, сулфатно-хидрокарбонатно-калциева, флуорна, с лек мирис на сероводород.

Показана е за външно балнеолечение и профилактика на:
Заболявания на опорно – двигателния апарат – артроза, артрозоартрит, спондилоза, остеопороза и др.
Ортопедични и травматологични заболявания – следфрактурни състояния, епикондилит, периартрит, тендинит, лиментити.
Заболявания на периферната нервна система – радикулит, радикулопатия, неврит, полиневропатии от различно естество, диабетна полиневропатия.
Професионални заболявания – заболявания от пренапрежение на крайници, съдова дистония и др.
Кожни заболявания – неспецифични дерматити, екземи и др.
Хронична венозна недостатъчност.

На плажа се извършват процедури с естествени морска луга и лечебна кал.
ЛАБОРАТОРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ е част от структурата на НСБФТР-ЕАД.

Това е първата в страната специализирана лаборатория за анализ на минералните води и единствената в България, изготвяща балнеологични оценки за Министерство на здравеопазването. Тя е основно ремонтирана и оборудвана с нова съвременна апаратура, което й позволява да извършва пълен физикохимичен и микробиологичен анализ на минералните води, съобразен с изискванията на българското и европейското законодателства. Притежава сертификат за качество ISO 17025:2005.

Дейности:
– физикохимичен анализ на минерални води;
– микробиологичен анализ на минерални води;
– характеристика на минерални води;
– балнеологична експертиза, посочваща предназначението на минералните води.
ПРИЕМ

НСБФТР-ЕАД има договор с НЗОК по следните клинични пътеки /КП/:

КП № 236 Физикална тeрапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП № 237 Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
КП № 238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
КП № 240 Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
КП № 241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
КП № 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

Болницата приема болни от цялата страна с направление за хоспитализация (Направление № 7) след предварителен медицински преглед в приемно-консултативния кабинет и определена дата за планов прием.

НСБФТР-ЕАД има сключен договор със ЗОК „България-Здраве”, чиито пациенти имат достъп до услугите на лечебното заведение, съобразно условията на техните доброволни здравноосигурителни пакети.

МЦ „Аква-2003” има сключен договор с НЗОК и гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти с направления за:
– консултация (Направление № 3);
– високоспециализирана дейност (Направление № 3а);
– медико-диагностична дейност (Направление № 4).

Всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности в НСБФТР-ЕАД и МЦ „ Аква 2003” може да бъде ползвана и от лица, които сами заплащат за получените услуги, съгласно утвърден ценоразпис.
ЛЕЧЕНИЕ

Физикално лечение и рехабилитация на:

Заболявания на опорно-двигателния апарат:
1. Възпалителни ставни заболявания – ревматоиден, инфекциозен, обменен, псориатичен и др. артрити, болест на Бехтерев.
2. Дегенеративни ставни заболявания – остеоартрози (коксартроза, гонартроза, спондилоза) , остеохондрози, състояние след ендопротезиране и др.
3. Състояние след травматични увреждания на костите и ставите – фрактури, луксации, дисторзии, контузии.
4. Увреди на околоставното пространство и меките тъкани – бурсити, тендинити, епикондилити, тендомиозити, периартрити и др.
5. Състояния след ампутация на долен крайник с цел борба с фантомната болка и обучение в ходене и ДЕЖ.

Заболявания на централната и периферна нервна система:
1.Състояния след прекаран мозъчно-съдов инсулт/инфаркт
2. Мултипленна склероза / МС /
3. Паркинсонова болест
4. ДЦП при лица над 18год.
5. Дискова болест
6. Неврити и радикулити и плексити от инфекциозно, токсично, травматично естество; невралгии
7. Полиневропатия от различно естество и др.
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

“Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД – rehabilitacia-ovchakupel.com

Адрес: гр. София, бул. “Овча купел” № 2В
Тел.: 02 955 52 73; 02 855 50 22; 02 855 50 26
Факс: 02 855 30 23
Е-mail: nsbftread@abv.bg