Национален Център по Трансфузионна Хематология

Published by burn on

НЦТХ осъществява дейността си в съответствие със Закона за лечебните заведения, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Правилника за устройство и дейността на центровете за трансфузионна хематология, Правилата за добра лабораторна и производствена практика и Медицинския стандарт по трансфузионна хематология.

 

 

КОНТАКТИ

гр.София, ул.”Бр. Миладинови” №112
Телефони: 02/ 92 104 17, 02/ 92 104 19
E-mail: ncth_bg@abv.bg