ITS | Здравен портал

МЦ МЕДИК гр. София

Медицински център Медик предлага доболнична лекарска помощ.

Приема пациенти на територията на град София.

Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
fT4
TSH
Progesteron
LH
FSH
Prolactin
Estradiol
Testosteron

КОНТАКТИ

МЦ МЕДИК гр. София
Адрес: гр. София, бул. Никола Мушанов 80, Бл. 41 Вх. Б-В
Тел.: 02/ 9290605
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!